Duurzame projecten in Goma (DR Congo) ten behoeve van vrouwen en kwetsbare kinderen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2015

Doelstellingen

Steun aan duurzame en bestendige ontwikkelingsprojecten die de gezinnen in Goma, en vooral de vrouwen en kinderen, helpen hun leven in alle waardigheid (her)op te bouwen, autonoom en als verantwoorde burger. De begunstigden van de projecten zijn tussen de 0 en 80 jaar oud.  

Activiteiten

KINDEREN BOVEN! vzw verleent steun aan 8 complementaire initiatieven voor de meest kwetsbare vrouwen en kinderen in Goma.

 • STIMULI : onthaal met sociale bescherming van wezen of achtergelaten kinderen (baby's van 0 tot 3 jaar). STIMULI neemt de zorg op zich, stimuleert de ontwikkeling van de kinderen en helpt ze herintegreren. Het kinderverblijf heeft zo'n 40 tot 60 baby's onder haar vleugels die worden geherintroduceerd bij verre verwanten na een verblijf van 6 tot 18 maanden. 200 baby's werden tot op heden al geherintegreerd.

 • Project INUKA 'Kop op en ga verder' (in 2005 opericht door de vzw): onthaal, onderwijs, herintegratie van kwetsbare jonge meisjes en hun verwanten, verblijf en herintrodustie in de gemeenschap. Het project onthaalt momenteel 60 kinderen. 850 kinderen werden al geherintegreerd, 15.450 kinderen hebben onderwijssteun genoten, 581 huishoudens hebben een gerenoveerde woning, en 6.000 jongeren konden naar school gaan in de 'École de la Paix '.

 • DON BOSCO NGANGI (DB): onderwijs en professionele opleidingen. De steun van de vzw gaat voornamelijk naar de professionele opleidingen (400 jongeren), met name voor jonge meisjes, die ongeveer een derde van het totaal uitmaken. Dagelijks onthaalt het Centrum 4.000 kinderen, waarvan er 350 in het internaat verblijven. Al 49.520 volgden er onderwijs en 29.950 werden geherintegreerd.

 • PROMO JONGERENBASKET (PJB): sporteducatieproject voor kwetsbare jongeren. 1.250 jongeren tussen de 5 en 23 jar spelen begeleid basketbal op 4 terreinen. Kinderen Boven! verleent steun aan de projecten in  Kibwe (INUKA) en Keshero (HAD).

 • FONDS NGANGI (FNG): universitaire onderwijsbeurzen en ondernemingssteun. 50 jongeren studeren momenteel dankzij deze beurs. Het Fonds is de geprivilegieerde partner van de Ondernemingsacademie van Goma. Meer dan 200 universitairen en 90 ondernemers konden reeds van deze steun gebruik maken.

 • CULTURELE FOYER VAN GOMA (CFG): kunstenschool die de Vrede wil bevorderen door middel van cultuur in al haar vormen. 11 leerkrachten omkaderen er het onderwijs voor 575 leerlingen muziek, dans en woord. Jaarlijks organiseert het  CFG het festival Amani (36.000 deelnemers in 2016).

 • KISANY : Congolees empowermentpoject dat de socio-economische situatie van meer dan 800 kinderen en vrouwen wil verbeteren. Sociale onderneming 'borduren' (École des Femmes), gezinswoningen en onderwijs voor de kinderen. Er wordt aan meer dan 150 vrouwen steun verleend. Behalve het atelier in Goma, werden er nog twee andere opgestart: een in Kigali (Rwanda) het andere in Mombasa (Kenia).

 • Humanité et Actions pour le Développement (HAD): Congolees project dat steun verleent aan de senioren van Goma: renovatie van woningen en gemeenschappelijke moestuinen. Meer dan 753 senioren, en 1.560 jongeren die zich om hen bekommeren, worden gesteund door middel van de renovatie van 140 woningen en het aanleggen van gemeenschappelijke moestuinen over een oppervlakte van 2 hectare. 90 kleinkinderen kunnen voetbal spelen.

Concrete noden 2017 - 2020

Financiële steun voor:

 • de jaarlijkse kosten van het Cultureel Foyer Goma voor 600 begunstigden:  30.000$/jaar

 • de jaarlijkse schoolkost voor 200 basisschoolleerlingen, Inuka-PJB:  18.000$/jaar

 • de jaarlijkse schoolkost voor 100 middelbareschoolleerlingen, Inuka-PJB:  18.000$/jaar

 • de kost van één jaar professionele opleidingen voor 200 jongeren, DB :  72.000$/jaar

 • de universitaire studiekost voor 50 studenten, FNG-PJB: 45.000$/jaar

 • de renovatie van 450 huisjes, HAD-Inuka-Kisany: 48.000$/jaar

 • de jaarlijkse loonkost van 10 sociale assistenten, Inuka-Stimuli : 20.000$/jaar

 • de jaarlijkse kost voor de zorg voor 50 baby's, Stimuli: 54.000$/jaar

 • de inrichting van een groene buitenruimte, Stimuli : 3.000 $

 • de kost van een opleiding 'École des femmes', KISANY voor 4 begunstigden: 24.000$/jaar

 • de aanleg van twee nieuwe moestuinen van 20 are, HAD : 16.000$/jaar

 • de aanleg van een basketterrein, PJB = 25.000 $ 

Vrijwilligers in België

 • Logistieke hulp: tijdens fondsenwervingsevenementen in België, hulp bij de kwaliteitscontrole en het etiketteren van producten, stockbeheer, de organisatie van privéverkoop over heel Europa ten voordele van het project Kisany.

 • Fondsenwerving: alle expertise is welkom

 • Vertalingen  (EN/NL): hulp bij de vertaling van documenten

 • Webmastering.

Materiaal

 • Niet-bederfelijke eetwaren: Inuka – HAD - DB

 • Informatica/burotica voor de lokale teamss: PC's, laptops en spanningsregelaars – FCG/FNG/HAD

 • Speelgoed/knutselmateriaal - Inuka

 • Werkgereedschap voor jongeren die een professionele opleiding volgen (houtbewerking, metaalbewerking, electriciteit, kapsalon) - DB

 • Kinderverzorgingsmateriaal - STIMULI

 • Didactisch materiaal: voor leerlingen uit arme gezinnen

 • Hygiëne-en onderhoudsprodukten - Inuka

 • Kledij/huislinnen: badhanddoeken voor de sportploegen, de kinderen van de centra INUKA, STIMULI en de senioren van HAD. Sportkousen en -schoenen voor kinderen en jongeren voor het basketten (PJB) en de voetbal bij Don Bosco en HAD.

 • Andere:  zaden die zijn aangepast aan het klimaat van Goma voor de grootmoeders van HAD en de moestuinen zodat hun oogst verscheiden is. 

Transport naar Goma is heel duur. Enkel uiterst noodzakelijk materiaal of materiaal dat terplekke te duur is, wordt ingezameld.

 


Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 22/11/2017