Basisonderwijs voor iedereen in Afrika

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2009

Doelstelling

Samenbrengen van Afrikaanse ngo's die actief zijn op vlak van onderwijs voor kinderen en jongeren, zodat hun pleidooi bij de resp. overheden voor een kwalitetsvol basisonderwijs voor iedereen, en  vooral voor de meest kansarmen, versterkt wordt.

Activiteiten

 • Coördinatie van het IDAY-netwerk en versterking van capaciteiten: technische ondersteuning voor de 19 coalities van leden van het Afrikaanse IDAY-netwerk voor de uitwisseling van ideeën rond onderwijs, good practices, en rond:

  • de strijd tegen de gewoonte om meisjes niet naar school te laten gaan (kindhuwelijken, discriminatie,...), tegen kindermishandeling, tegen malaria als grootste oorzaak van absenteïsme op school.

  • de bescherming van het recht op onderwijs voor kinderen in de gevangenis. 

IDAY staat in voor de begeleiding en supervisie van 5 nationale kantoren die met de hulp van IDAY worden gefinancierd, 6 lokale ondersteuningsmissies, de organisatie van 2 algemene vergaderingen (in West-Afrika, begin 2015).

 • Pleidooi:  coördinatie van regionale netwerkcampagnes, sensibiliseringsevent op de Internationale Dag van het Afrikaanse Kind op 16 juni, herdenking van de 'Message de Yaguine & Fodé' op 2 augustus, pleidooi om organisaties voor internationale solidariteit mee op te nemen in de nieuwe Belgische wet inzake  ontwikkelingssamenwerking, actieve deelname aan debatten inzake de Belgische ontwikkelingssamenwerking  (Educaid, CNCD, Be-Cause Health, FASI).

 • Communicatie en bekendmaking van het geheel aan netwerken: tools creëren, nieuwe website www.iday.org (in ontwikkeling), publicatie van 3 thematische nieuwsbrieven, contacten met de media, bevorderen van de bekendheid van het netwerk.

 • Beheer van de projectbeurs: steun bij de samenstelling van de projecten, publicatie op de Bourse à Projets, hulp bij het zoeken naar financiële partners, opvolging en evaluatie van de projecten.

Concrete noden 2016-2019

Financiële steun voor

 • de strijd tegen kindermishandeling in Oeganda, Rwanda, Burundi, Kenia en de DR Congo. Nog in te zamelen: 145.000 €
 • de strijd tegen malaria: budget voor een wetenschappelijke studie over Artemisia annua, voor het vrijgeven van de Artemisia als curatieve en preventieve remedie. Nog in te zamelen budget:  2.000  €
 • de schoolclubs tegen kindermishandeling (RDC-Kivu): 26.140 €
 • tuinen op school, verbeteren van de gezondheid van de kinderen: in Burundi 60.878 € - in Kenia 45.522 € - in Oeganda 45.000 €
 • kwaliteitsonderwijs voor de talibés: Burkina Faso 48.284 €
 • onderwijs voor kinderen uit afgelegen dorpen, dankzij  de aankoop van fietsen: Burkina Faso 20.000 €
 • beroepsopleidingen voor gehandicapte kinderen: Oeganda 15.836 €
 • de bescherming en sociale integratie van verkrachte kinderen: Kivu (DRC) 10.773 €
 • renovatie van de scholen van Luwafu en Lampstand, Oeganda -  11.497 €
 • onderwijs vor kinderen in de gevangenis: Kameroen 53.686 €
 • steun aan het MHEED (tehuis voor kinderen die van tovenarij worden beschuldigd): DRC 31.423 €
 • onderwijs en maatschappelijke integratie voor wezen en kansarme kinderen  – Fonds Enfant Soleil : Togo 402.793 €
 • steun voor onderwijs in het Westen van Niger, waar straatkinderen makkelijk ten prooi vallen aan Boko Haram: Niger 63.062 <e
 • schooltuinen in het vluchtelingenkamp van Nyarugusu: Niger 57.777 €
 • de strijd tegen malaria op school(Artemisia annua) : DRC, Kinshasa 6.725 €
 • steun aan het co¨ordinatiekantoor van de projecten : België 140.000 €/jaar.

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat in Braine-l'Alleud
 • logistieke hulp
 • animatie/informatie/sensibilisering
 • fondsenwerving
 • vertaling: FR-EN en NL
 • andere: hulp bij het bekendmaken en presenteren van de projecten

Vrijwilligers in het buitenland

 • Coördinatie van de pleidooi-activiteiten in verschillende Afrikaanse landen.
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 23/10/2017