Malem-Auder vzw

Steun voor en partnerschap met de departement van Malem-Hodar, in Senegal

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

Doelstelling

De dorpsbevolkingen helpen toegang te krijgen tot onderwijs, didactische ondersteuning, alfabetisering, opleiding en het vernigingsleven. Voorrang aan lokale initiatieven. Sensibiliseren van de lokale bevolkingen inzake duurzame ontwikkeling. Sensibiliser les populations locales au développement durable. Bevorderen van netwerken van partners..

Activiteiten

 • Onderwijs en hulp aan jongeren: oprichting van 3 scholen Naatal-École-Oasis (beveiliging en autonomisering van basisonderwijs) 
 • Landbouw en milieu: 
  • bouw van een gebouw met Nubisch gewelf
  • aanleg van een irrigatiesysteem in de moestuinen voor vrouwen 
  • opleidingen agro-ecologie voor vrouwenFormer des femmes en agroécologie
  • heropwaardering van de bestaande arachideproductie (olie, zeep).

De aanweizgheid van Senegalese bestuurders zorgt ervoor dat de activiteiten van de vzw beantwoorden aan de noden van de lokale bevolkingen.

Concrete noden 2017-2018

Financiële steun

 • Bouw van een permanente zetel voor het onthaal en beheer van projecten door de lokale verantwoordelijken.
 • Opzetten van een bouwsysteem met Nubische gewelven in een pilootproject (dorp).
 • OPvolging en verdere uitbouw van de Naatalscholen.

Vrijwilligers in België

 • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • fondsenwerving
 • animantie, sensibilisering, educatie

Vrijwilligers in het buitenland

 • onderhoud, bouwwerven
 • sociale begeleiding, opleidingen
 • logistieke hulp
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 16/10/2017