Een goed doel dat ik steun of ken staat niet op donorinfo.be? Waarom?

Organisaties die Donorinfo publiceert op haar website beantwoorden aan strikte principes van financiële transparantie. Donorinfo is daarbij vrij van politieke of economische invloeden.

Sommige (bekende) organisaties vind ik niet terug op donorinfo.be. Waarom?

  • De organisatie beantwoordt niet aan de voorwaarden voor publicatie van Donorinfo. Alle organisaties op donorinfo.be hebben de missie om mensen in nood bij te staan en vragen giften aan private schenkers.
  • De organisatie kent Donorinfo (nog) niet.
  • De organisatie heeft Donorinfo niet de nodige informatie bezorgd, of doet dat niet meer.
  • Ondanks onze voorstellen, verkiest de organisatie om niet de kaart van de transparantie te spelen.
  • De organisatie heeft een vraag ingediend om op donorinfo.be gepubliceerd te worden. In dat geval is het dossier in behandeling. Je vindt de informatie binnenkort op deze website.

 

Aarzel in elk geval niet om een organisatie aan te moedigen om zich op donorinfo.be te laten registreren. Als schenker ga je best na of de organisatie die je steunt jou transparantie kan garanderen. Dat is bij voorkeur een garantie die geattesteerd wordt door een onafhankelijke instelling, zoals Donorinfo. 

 

 

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 11/04/2021