Kan ik voor alle giften een fiscaal attest krijgen?

Als je rekening houdt met deze aandachtspunten, kan je een fiscaal attest krijgen.
  1. Je goede doel moet een erkenning hebben van de Minister van Financiën om fiscale attesten te kunnen uitreiken. Op donorinfo.be vind je deze informatie onder het tabblad ‘Algemene Info’ in de fiche van elke organisatie (zie afbeelding hieronder). 

  2. Je gift moet minstens 40 euro of meer bedragen (opgeteld over een heel fiscaal jaar, van 1 januari tot en met 31 december).

  3. De gift moet volledig vrijblijvend zijn. Als je in ruil een stuk taart, een toneelvoorstelling of een andere wederdienst hebt gekregen, kan je dus geen fiscaal attest krijgen.

  4. Het gestorte bedrag komt alleen van jou en vertegenwoordigt dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling.

  5. De gift moet vertrekken van een rekening op naam van de persoon die het attest moet krijgen. Bovendien moet je gift toekomen op een rekening op naam van het goede doel, waarvan het alleen eigenaar is.

  6. Sinds 2019 kan je ook een fiscaal attest krijgen voor een gift via een online platform

Fiscaal attesten op donorinfo.be

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 11/04/2021