17/10/2016 - 17 Oktober: Werelddag van Verzet tegen de Armoede

129 organisaties op donorinfo.be zijn actief in de strijd tegen armoede, in België en wereldwijd

Het thema vandaag is 'Van vernedering en uitsluiting tot participatie: een einde stellen aan armoede in al haar gedaantes.'

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (VN resolutie). Staten en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden. Deze datum verwijst naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein te Parijs op 17 oktober 1987, toen daar de Gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld. Wereldwijd komen op deze dag mensen samen om eraan te herinneren dat armoede een schending van de mensenrechten is.

 

Maar liefst 129 organisaties zetten zich op donorinfo.be in voor de strijd tegen de armoede. U vindt ze via deze link: 129 organisaties op donorinfo.be tegen de armoede

Meer weten over 17 oktober:

 

foto: Les Biscuits vzw

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 17/10/2016