29/03/2013 - Amélie d'Oultremont, bestuurder bij Donorinfo

Amélie d'Oultremont

De raad van bestuur keurde tijdens de vergadering van 27/03/2013de benoeming van Amélie d'Oultremont tot bestuurder, goed. Conform artikel 6 van de statuten blijft het mandaat geldig gedurende 4 jaar tot 27/03/2017, waarna het verlengd kan worden.

Amélie d'Oultremont richtte de Fortis Foundation op, die ze beheerde tot in 2009.  Sinds 2011 organiseert ze de 'Mardis de la Philosophie' in Brussel, een cyclus van filosofische conferenties.

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 13/04/2015