13/05/2014 - Carlo Henriksen

Carlo Henriksen voorzitter van de raad van bestuur van Donorinfo

Carlo Henriksen

De raad van bestuur van Donorinfo hernieuwd tijdens de vergadering van 28/03/2018 het mandaat van  Carlo Henriksen als voorzitter van de raad van bestuur. Conform artikel 6 van de statuten van Donorinfo, blijft dit mandaat geldig voor een duur van 4 jaar, tot 01/04/2022.

 Carlo Henriksen begon zijn carrière in 1978 bij de Bank J.Van Breda & C° nv. Van 1989 tot 1998 was hij er algemeen directeur en tot 2014 voorzitter van het directiecomité. Zijn expertise, reden waarom Donorinfo voor hem koos, bevindt zich voornamelijk op vlak van financiën en management.
Zijn motivatie omschrijft hij als volgt: “Donorinfo is een bijzonder waardevol project. Ik wil dat Donorinfo bij iedereen diegeeft ‘top of mind’ komt te staan.”

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 30/04/2020