13/05/2014 - Carlo Henriksen, bestuurder bij Donorinfo

Carlo Henriksen nieuwe bestuurder bij Donorinfo

Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 1 april jongstleden is Carlo Henriksen benoemd tot bestuurder. Carlo Henriksen begon zijn carrière in 1978 bij de Bank J.Van Breda & C° nv. Van 1989 tot 1998 was hij er algemeen directeur en tot 2014 voorzitter van het directiecomité. Zijn expertise, reden waarom Donorinfo voor hem koos, bevindt zich voornamelijk op vlak van financiën en management.

Zijn motivatie omschrijft hij als volgt: “Donorinfo is een bijzonder waardevol project. Ik wil dat Donorinfo bij iedereen diegeeft ‘top of mind’ komt te staan.”
Het mandaat van Carlo Henriksen duurt cf. art 6 van de statuten tot 1 april 2018 en kan vervolgens hernieuwd worden.

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 17/03/2016