12/04/2014 - Donorinfo op bezoek bij de organisaties

De bezoeken van Donorinfo aan haar organisaties zijn uniek in de sector. Op deze manier kunnen wij u de garantie bieden dat de informatie die op www.donorinfo.be gepubliceerd wordt, een trouw en objectief beeld vormen van de werking van deze organisaties.

De bezoeken van Donorinfo: een extra garantie voor transparante en objectieve informatie

Het hele jaar door brengt Donorinfo bezoeken aan de verantwoordelijken van de organisaties op www.donorinfo.be. Tijdens deze ontmoetingen maken we nader kennis met elk van de organisaties en gaan we verder in detail betreffende de realiteit van de werking, activiteiten en noden van deze organisaties.

  • Voor Donorinfo is het essentieel dat de informatie op www.donorinfo.be zo transparant en objectief mogelijk is, zowel wat betreft de projectinformatie als de financiële informatie. 
  • Al het materiaal dat wordt aangeleverd door de organisaties, wordt door het Donorinfoteam verwerkt en gepubliceerd volgens een uniform model, na goedkeuring door de betrokken organisatie.
  • Op basis van deze uniforme fiches, kan het publiek zich een beeld vormen van een organisatie, een keuze maken uit het aanbod, en in alle vertrouwen helpen of een gift overmaken aan één of meerdere organisatie(s) op www.donorinfo.be

Deze organisaties kregen in 2014 al een bezoekje van Donorinfo:

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 14/05/2014