09/02/2018 - Donorinfo stelt voor: Barometer 2018

Goede doelen hebben hun schenkers broodnodig

Voor de 4de keer brengt Donorinfo haar barometer van goede doelen uit. Die geeft een unieke inkijk in een heel divers staal van organisaties aan beide kanten van de taalgrens die beroep doen op giften van private schenkers. Alle nuances in acht genomen, is het duidelijk dat deze schenkers cruciaal blijven voor de goede doelen.

Goed beheer zorgt voor een goede financiële gezondheid

Inkomsten en uitgaven 2015-2016 - Donorinfo 2018

 

Uit de rekeningen voor 2016 van 229 organisaties blijkt dat de goede doelen meer inkomsten dan uitgaven hadden. Wel blijkt dat in 2016 organisaties met personeel hun inkomsten minder zagen stijgen dan hun uitgaven. Vooral de structurele kosten, inclusief de personeelskosten, stegen. De inkomsten van vrijwilligersorganisaties bleven dan weer gelijk, en hun uitgaven daalden. Dat kan wijzen op een voorzichtigheid en onzekerheid over de financiële toekomst.

 Er zijn grote verschillen tussen de organisaties naargelang de doelgroep en het thema waar ze rond werken. Vooral organisaties die werken rond noden dicht bij huis – armoede en zorg voor mensen met een handicap, bijvoorbeeld – moeten het vaak stellen met minder inkomsten.

 

Rondkomen blijft een gevecht: het verhaal van DoucheFLUX

Omdat de cijfers niet alles vertellen, gingen we ook praten met een organisatie over het titanenwerk achter hun rekeningen. DoucheFLUX is een vrij jonge Brusselse organisatie die werkt met daklozen. 2018 is het eerste jaar dat ze kunnen rekenen op steun van de overheid. Of in hun eigen woorden:

"Eigenlijk moet je eerst een jaar of twee, drie draaien en bewijzen dat je het waard bent, voor de overheid over de brug komt. Bovendien hebben we nog geen geld op onze rekening gekregen. De middelen voor onze inspanningen voor het afgelopen winterplan hebben we eerst zelf moeten voorschieten."
Het verhaal van DoucheFLUX is herkenbaar voor de meeste goede doelen. Zonder private schenkers kunnen organisaties hun werk niet doen. Niet alleen om hun budget rond te krijgen, zoals blijkt uit de cijfers van de barometer. Het verhaal van DoucheFLUX illustreert hoe schenkers essentieel zijn om de nodige flexibiliteit en liquiditeit voor een gezonde werking te garanderen.

Lees hier het verhaal van DoucheFLUX

De rol van Donorinfo: vertrouwen stimuleren

Donorinfo geeft organisaties geen score en spreekt geen oordeel uit over de slechtste of de beste van de klas. Wel biedt het schenkers objectieve informatie over hoe een organisatie omgaat met haar middelen. Alle organisaties die terug te vinden zijn op de website donorinfo.be kiezen zelf voor deze transparantie. Ze laten hun rekeningen controleren door een erkende instantie, zoals een bedrijfsrevisor, én door de onafhankelijke experts van Donorinfo.

Vervolgens is het aan de schenkers zelf om een keuze te maken. Dat schenkers regelmatig aan organisaties vragen waarom ze niet terug te vinden zijn op donorinfo.be, stemt ons hoopvol. Het betekent dat zij bewust nadenken over hun gift en hierover in dialoog gaan met de goede doelen. Dit is een eerste stap naar een relatie van vertrouwen, die de basisvormen voor een stabiele steun voor organisaties over de jaren heen.

Download de barometer

Barometer 2018 Donorinfo


Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 26/02/2018