14/06/2020 - Goede doelen in tijden van corona: veerkrachtig, creatief en altijd paraat

Op 17 maart ging België in lockdown. De maatregelen die daarmee gepaard gingen hadden een zware impact op goede doelen.

Veerkrachtige goede doelen na corona op donorinfo.beOp het terrein moesten ze vaak het roer omgooien, terwijl ook de planning voor hun fondsenwerving in het honderd liep. Maar de goede doelen, veerkrachtig als ze zijn, ontdekten ook kansen: ze stelden hun expertise ten dienste van de strijd tegen corona, ze ontdekten nieuwe manieren om fondsen te werven en soms zelfs nieuwe actieterreinen en doelgroepen. Donorinfo nam de pols van de sector in gesprek met verantwoordelijken van enkele transparante goede doelen. 

'Alsof er iets ontplofte in ons gezicht'

 ‘Zieke kinderen staan via Bednet in contact met hun klas. Onze consulenten bezoeken de klas en de kinderen thuis om alles goed te laten verlopen. Maar door COVID 19 waren de fysieke klassen opeens dicht. Het voelde alsof er iets ontplofte in ons gezicht,’ vertelt Els Janssens, directrice van Bednet. Voor de Franstalige collega's van Bednet van Take Off, werd de jaarlijkse Pyjamadag dan weer een flop.

11.11.11 is een koepelorganisatie van tientallen grote en kleine ngo’s. Sommige daarvan, zoals Broederlijk Delen, hadden grote fondsenwervingscampagnes gepland in de voorbije maanden. Zij bleken serieus verlies te lijden door corona. Daar zitten wij natuurlijk heel erg mee in,’ getuigt Kevin Mc Mullan, verantwoordelijke campagne en beweging bij 11.11.11.

Straatverplegers opereert in de Brusselse straten, waar het gewoonlijk koppen lopen is, om daklozen bij te staan met medische zorgen. De Straatverplegers zagen hun werkterrein compleet veranderen in de eerste dagen van de lockdown. ‘Onze ploegen hebben zich rap aangepast om mensen die op straat leven te verzorgen mét respect voor de social distancing. Maar de daklozen waren duidelijk niet mee opgenomen in de coronamaatregelen van de overheid: men is ze simpelweg vergeten,’ horen we van Koen Van den Broeck van Straatverplegers. 

Kostbare expertise delen

 Artsen Zonder Grenzen is het wel gewoon om snel te reageren op epidemieën. De ploegen in het buitenland werden snel gerepatrieerd voor het luchtruim zich volledig sloot.  Algauw bood Artsen Zonder Grenzen zijn hulp aan de Belgische overheid: ‘Ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere verzorgingstehuizen in België zijn het absoluut niet gewoon om met dit soort gezondheidscrisis om te gaan,’ stelt Céline Ronquetti van Artsen Zonder Grenzen. ‘Onze organisatie heeft daarom vorming gegeven aan medisch personeel in Vlaanderen en Wallonië over hoe de circulatie van mensen te managen, welke voorzorgen en procedures te voorzien in het geval van een pandemie. Met onze ervaring met Ebola hebben wij daarin een stevige expertise die we graag wilden delen.’

Die kracht om zich meteen aan te passen valt op bij veel goede doelen. Met de klassen dicht en de Pyjamadag die in het water viel, hadden Take Off en Bednet makkelijk bij de pakken kunnen blijven zitten. Maar de organisaties kregen heel wat vragen van leerkrachten die zich plots verplicht zagen om lessen op afstand te organiseren. Bednet zette daarom een helpcentrum op voor alle leerkrachten en ouders. ‘We geven tips via chat en mail om kinderen betrokken te houden, zodat ze ook echt leren.’ Take Off werd dan weer gecontacteerd door de ULB, die geïnteresseerd waren in het materiaal van de organisatie om lessen op afstand te organiseren. De organisatie deelde haar materiaal om studenten te helpen die zelf niet over laptops beschikten. Ook Take Off deelt trouwens expertise over afstandsleren met leerkrachten in Franstalig België.

SOS Kinderdorpen kon via haar netwerk leren van de ervaring van collega’s in Italië en Spanje, waar de crisis eerst toesloeg. ‘Nu delen wij onze ervaringen met de landen waar de crisis na ons toesloeg. Met onze collega’s in Zuid-Amerika, Afrika, Azië delen we goede praktijken over praten met kinderen over corona, kinderen geruststellen, hen leren de hygiënemaatregelen te respecteren…,’ vertelt Hilde Boeykens, managing director van SOS Kinderdorpen. 

11.11.11 lanceerde samen met de Franstalige collega’s van CNCD-11.11.11 een campagne om de aandacht te vestigen op de gevolgen van corona elders in de wereld en op te roepen tot solidariteit. ‘De voorbije maanden was de aandacht van de media erg op ons eigen landje gericht. Maar ons filmpje werd erg goed verspreid en bekeken. Uiteindelijk heeft een brede coalitie van 300 organisaties onze oproep ondertekend. Ook politici contacteerden ons als gevolg van de campagne. Daar zijn we heel tevreden mee,’ maakt Kevin Mc Mullan de balans op.

Schenkers blijven geven… voorlopig

Met alle afgelaste sportieve evenementen, voorstellingen en restaurantdagen liepen de organisaties heel wat inkomsten mis. De meeste goede doelen denken niet dat ze de verliezen volledig zullen kunnen goedmaken. Bovendien veroorzaakte de crisis heel wat extra kosten.

Straatverplegers schat dat ze 20.000 euro extra kosten hadden. Take Off spreekt van 30.000 euro. Bij Artsen Zonder Grenzen lopen de kosten eveneens op. Ondanks de goede respons op de oproepen om te geven op dit moment, rekent de organisatie toch op de herfst en het eindejaar om de financiën uit het rood te houden. ‘Nieuwe schenkers werven op straat was de afgelopen maanden onmogelijk,’ legt Céline Ronquetti uit.

Toch getuigen onze gesprekspartners meestal dat bestaande schenkers trouw zijn gebleven. Dat betekende enorm veel in deze moeilijke periode. ‘Je voelde in de maatschappij meteen ook een warmtegloed. Dus hebben we in week 1 een oproep gedaan naar de mensen die ons steunen. We vertelden onze schenkers: jullie moeten plots oplossingen vinden voor jullie kinderen, nieuw materiaal in huis halen, internet voorzien. Wij moeten dat doen voor alle kinderen onder onze hoede. We hebben jullie hulp nodig. En die oproep is massaal beantwoord,’ vertelt Hilde Boeykens van SOS Kinderdorpen. De organisatie speelde trouwens erg origineel in op de crisis door met een ‘regenboogpact’ de aandacht te vestigen op de waarden van het gezin, het veilige nest. Een mooie insteek om steun te vragen voor een veilig nest voor àlle kinderen.

Stilte na de storm? Niet zo zeker...

In elk geval zal deze crisis de goede doelen niet onberoerd laten. Hoewel veerkracht en creativiteit eigen is aan de sector, verwachten onze gesprekspartners gevolgen op de lange termijn. Koen Van den Broeck van Straatverplegers ziet ‘een onrustwekkende verschuiving van het profiel van de mensen die we tegenkomen op straat. Onze teams komen mensen tegen die voor de crisis wel een dak boven hun hoofd hadden. De rijen bij de voedselbedeling worden steeds langer. Onze prioriteit is nu om die nieuwkomers te bereiken voor ze verder afglijden in het leven op straat.’ 

Bednet verwacht dan weer veel meer vragen van langdurig zieke kinderen in het najaar. Zij zullen als risicopatiënten immers langer moeten thuisblijven dan voorzien. Dat brengt extra kosten mee voor materiaal, zodat Bednet elk kind kan blijven helpen.

Tegelijk bereiden de organisaties zich voor op alle mogelijke scenario’s voor hun fondsenwerving in het najaar. Zowel 11.11.11 als SOS Kinderdorpen experimenteren met QR-codes om cashloos fondsen te werven. ‘We onderzoeken ook of we vanuit het secretariaat van 11.11.11 een online quiz kunnen aanbieden. Zo kan de jaarlijkse 11.11.11-quiz toch gewoon doorgaan, ook als het niet mogelijk is om met 200 mensen samen te komen in de plaatselijke parochiezaal,’ vertelt Kevin McMullan.

Zowel Artsen Zonder Grenzen, 11.11.11 als SOS Kinderdorpen benadrukken dat corona niet alleen bij ons, maar ook elders in de wereld huishoudt. Daar is vaak veel minder sociale bescherming en medische zorg beschikbaar dan bij ons. Iedereen houdt het hart vast, en deze organisaties zullen in het najaar zeker inzetten op solidariteit met kwetsbare mensen elders in de wereld.

Wil je meer lezen?

Ontdek de interviews met elk van onze gesprekspartners:

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 15/06/2020