28/03/2018 - Het verhaal achter de cijfers: Tagast in Imawalane vzw

Op donorinfo.be vind je heel wat organisaties van vrijwilligers die geld inzamelen voor projecten in ontwikkelingslanden. Hoe nemen zij hun beslissingen? Wat moeten ze doen om voldoende middelen te vinden voor hun projecten? En hoe werken ze samen met de mensen die ze steunen? Donorinfo vroeg naar het verhaal achter de cijfers van Tagast In Imawalane. We maakten bovendien ook een lijstje met alle andere vrijwilligersorganisaties voor projecten in ontwikkelingslanden.


Tagast in Imawalane sur Donorinfo


Lees het interview

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 28/03/2018