18/11/2017 - Nationale dagen van de gevangenis: ken je deze goede doelen?

Heel wat organisaties leveren prachtig werk in en rond gevangenissen. Ook de ruime maatschappij heeft daar baat bij. Naar aanleiding van de Nationale Dagen van de gevangenis (18-28 november) stellen we je graag de transparante organisaties voor die werken in en rond de gevangenissen en terug te vinden zijn op donorinfo.be.

Nationale dagen van de gevangenis

Van 18 tot 28 november organiseert de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen de Nationale Dagen van de Gevangenis. Op het programma staan films, debatten en getuigenissen in de gevangenissen van Brussel, Charleroi, Luik, Leuven en Andenne. Het moment om meer te weten te komen over het leven in de gevangenissen en de realiteit van gedetineerden.

Touché vzw

Hulp aan gedetineerden en hun familie

Een gevangenisstraf is ingrijpend, niet alleen voor de gevangene, maar ook voor zijn of haar familie. Een juiste begeleiding helpt gedetineerden om na de gevangenisstraf een nieuwe positieve start te nemen. Daar varen we als maatschappij allemaal wel bij.

Op donorinfo.be vind je verschillende goede doelen die in en rond de gevangenissen prachtig werk leveren. Ze bieden gedetineerden en hun familie praktische en psychosociale begeleiding, helpen gedetineerden omgaan met agressie, of bieden beroepsopleidingen of culturele activiteiten aan.


Transparante organisaties in en rond de gevangenis 

Jouw gift is broodnodig om het werk van deze organisaties mogelijk te maken. Ze zijn het stuk voor stuk waard. We doen daarom een warme oproep om vandaag nog één van deze goede doelen te steunen.

  • Klasbak is een netwerkorganisatie van professionals die werken aan educatie binnen de gevangenismuren. Klasbak brengt deze expertise samen en drukt haar stempel op beleid, informeert de publieke opinie en stimuleert onderzoek.
  • De koren Equinox organiseren onder andere een koor in de gevangenis van Leuze-en-Hainaut. De koorleider is een professional verbonden aan de Muzikale Kapel Koningin Elizabeth.
  • Touché vzw begeleidt mensen die in moeilijkheden komen door agressie, binnen en buiten de gevangenismuren. Touché leert hen om hun agressie te (h)erkennen, controleren en kanaliseren en de kracht die ermee gepaard gaat, positief in te zetten.
  • Extra Muros vzw: Nadat hij was vrijgekomen, besloot Serge Thiry een doel te geven aan de jaren die hij was verloren achter de tralies. Hij richtte de vzw Extra Muros op, waarmee hij jongeren (al dan niet met een handicap) wil sensibiliseren rond criminaliteit, verscheidenheid en samen met hen een stukje weg afleggen. 
  • CAW Brussel Justitieel Welzijnswerk (JWW)CAW Brussel ondersteunt en begeleidt de gedetineerden en geïnterneerden van de Brusselse gevangenissen en maakt de gedetineerden wegwijs in het aanbod aan hulp- en dienstverlening in de gevangenis.
  • Ook CAW Antwerpen organiseert Justitieel Welzijnswerk in de gevangenissen in het Antwerpse.
  • Sering vzw: Ook ex-gedetineerden maken deel uit van het publiek van Sering vzw, dat mensen op weg helpt om hun plaats in de samenleving weer op te nemen via participatieve kunst.
  • Music Fund vzw organiseert opleidingen (algemeen en bouw ukelele) in de gevangenis van Marche-en-Famenne voor gedetineerden.
  • Jesuit Refugee Service bezoekt  migranten in detentie in gesloten centra en terugkeerwoningen.

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 22/11/2017