14/02/2020 - Social Justice Day: strijd mee voor sociale rechtvaardigheid

Om de wereld duurzaam te verbeteren, moet het beleid sociale rechtvaardigheid mogelijk maken. 70 organisaties op donorinfo.be voeren daarom campagnes en spreken met beleidsmakers. Zo kunnen ze hun oplossingen voor de problemen die ze tegenkomen op het terrein voorstellen aan beleidsmakers en medestanders vinden voor hun ideeën. Op Social Justice Day, 20 februari, brengen we hen graag onder jullie aandacht.

  • Wil jij organisaties steunen om te ijveren voor een beter beleid? Je vindt hen door in onze zoekmotor 'informatie, sensibilisering en lobbywerk' aan te duiden. Vervolgens kan je nog een thema of een type begunstigden aanduiden die voor jou belangrijk zijn.

Doe het nog vandaag en strijd mee voor sociale rechtvaardigheid!

Foto's: Le Monde selon les Femmes en Pax Christi Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 19/02/2020