17/03/2020 - Steun goede doelen in coronatijden

Het coronavirus – of Covid19 - zet de wereld op zijn kop. Ook voor de goede doelen op donorinfo.be.

Ze moeten activiteiten afgelasten, hun manier van werken herzien of juist extra maatregelen treffen. Zorg ervoor dat ze hun belangrijke werk kunnen voortzetten. Vraag hen eventueel of ze bijkomende hulp nodig hebben. Maar steun hen vandaag nog.

Evenementen en campagnes in het water: een aderlating

Goede doelen organiseren evenementen om de nodige fondsen te werven. Vaak werken ze een jaar lang toe naar een bepaalde campagne of een evenement. Als dat in het water valt, is dat een serieuze opdoffer. Steun goede doelen door:

  • De kost van een ticket niet terug te vragen voor een voorstelling of een restaurantdag. 
  • Campagnes van organisaties online te steunen als de offline evenementen niet kunnen doorgaan.
  • Hun campagnes te delen op sociale media.
  • Je omgeving te vertellen dat je een bepaalde organisatie steunt. Zien geven doet immers geven.

Opvang reorganiseren

Verschillende goede doelen zorgen voor opvang voor kinderen en jongeren in een kwetsbare thuissituatie. Zij moeten plots opvang voorzien tijdens de schooluren en bovendien zijn uitstapjes niet aan de orde. Mensen met een beperking kunnen dan weer niet naar hun dagactiviteit. Begeleiders moeten hiervoor oplossingen vinden en langere uren draaien.

Organisaties die opvang voorzien, kunnen jouw steun meer dan goed gebruiken. Toon hen je solidariteit vandaag nog. Je vindt alle goede doelen die opvang organiseren via de zoekmotor op donorinfo.be.

Zorg voor kwetsbare mensen

Bepaalde groepen mensen zijn extra kwetsbaar voor het Covid19-virus. Denk aan mensen met een handicapzieke en oudere mensen. Maar ook daklozen, die nergens heen kunnen om zich af te zonderen, en vluchtelingen die nergens terechtkunnen, hier en elders in de wereld.

Door thuis te blijven toon je je al solidair met wie zichzelf niet kan beschermen. Daarbovenop kan je een gift geven aan een goed doel dat deze mensen helpt en nu alles op alles moet zetten om erger te voorkomen.

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 17/03/2020