30/08/2016 - Terug naar school, voor elk kind een feit?

Nog steeds hebben niet alle kinderen toegang tot onderwijs

Het is nauwelijks te geloven dat in 2016 nog altijd niet alle kinderen naar school kunnen. Of het nu om kansarmoede, langdurige ziekte of handicap, of oorlog gaat, naar school gaan is lang niet evident. Nochtans spreken we hier van een basisrecht, als dusdanig erkend door de Verenigde Naties bij resolutie 44/25  dd. 20 november 1989 (art. 28 van de conventie betreffende de rechten van het kind).

Maar liefst 69 organisaties op donorinfo.be zijn actief op vlak van onderwijs

Organisaties proberen gevolg te geven aan dit recht op onderwijs, door het bouwen van scholen, didactische begeleiding te organiseren, aangepast onderwijs in te richten (ziekte, handicap,..), soms met beperkte middelen. Ze rekenen op uw steun om projecten voor de toekomst van kinderen te kunnen ontwikkelen. U kan hen in vertrouwen steunen, door middel van een gift, materiaal of als vrijwilliger.

 

 

 

 

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 31/08/2016