04/02/2014 - Wereldkankerdag

Wereldkankerdag is een initiatief dat de aandacht wil vestigen op kanker en hoe het te voorkomen, op te sporen en behandelen.

Wereldkankerdag is een wereldwijd initiatief dat aandacht wil vestigen op kanker en hoe het te voorkomen, op te sporen en behandelen. Het event geniet de steun van de WHO en vindt sinds 2006 jaarlijks plaats op 4 februari. Het is een initiatief van de Union for International Cancer Control (UICC), dat in 1933 in Genève werd opgericht en tevens aan de basis ligt van de World Cancer Declaration. Wereldkankerdag 2014 (04/02/2014) legt de focus op doelstelling 5 van de Wereldkankerdeclaratie: Het stigma rond kanker verminderen en de mythes rond de ziekte ontkrachten. Op 4 februari worden overal ter wereld acties georganiseerd.

Bron: World Cancer Day 2014  

Hieronder vindt u een selectie uit de organisaties op www.donorinfo.be, die zich inzetten voor volwassenen en kinderen die met kanker kampen, aan wetenschappelijk onderzoek doen, sensibiliseringsacties ondernemen, of zich inzetten voor terminale patiënten:

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 14/05/2014