Steun en begeleiding van jongeren in moeilijkheden - voorbereiding op een autonoom leven als adolescent

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2008

François Gaystraat 86
1150
Brussel
+32 (0)27713846

Sociale missie

Onthaal van een 12-tal jongeren met affectieve en emotionele problemen, zowel jongens als meisjes van 16 tot 18 jaar oud die onder voogdij werden geplaatst. De vzw wil deze jongeren zelfstandigheid bijbrengen door hen te helpen om een nieuwe relatie met hun familie  op te bouwen en een eigen leven uit te bouwen met hobby's, werk en ontspanning. Tegelijkertijd wordt er ingegaan op de oorzaken van de moeilijke en conflictuele situatie waarin deze jongeren zich bevinden.

 La Maison asbl

  Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 08/11/2018