Financiële noodhulp aan gezinnen met jonge kinderen (0-12 jaar)

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Naamsestraat 86
1000
Brussel
+32 (0)2 512 32 37

Sociale missie

De vzw Lucia helpt zwangere vrouwen en jonge kinderen van één- of meeroudergezinnen die in België wonen en, om welke reden ook, tijdelijk in een bestaansonzekerheid terechtgekomen zijn en in een uitzichtloze situatie dreigen weg te zakken. 

Wat doet Lucia?

De vzw kan rekenen op de hulp van een zestigtal opgeleide vrijwilligers die in direct contact staan met de maatschappelijk assistenten van de gezinnen. Zij staan niet in driect contact met de begunstigden zelf. Lucia heeft een nationaal secretariaat in Brussel en 8 lokale antennes verspreid over heel België. Elke antenne staat zelf in voor haar vrijwilligers, de coördinatie van materiële en financiële hulp aan de gezinnen en de fondsenwervende activiteiten. 

  • Tijdelijke financiële steun: met deze steun wil de vzw aan de meest prangende problemen van de gezinnen tegemoet komen, en met name daar waar de kinderen getroffen worden. Financiële steun wordt toegekend voor één jaar maximum en dient om de kosten verbonden aan gezondheid, onderwijs en opvoeding en de aankoop van basisverzorgingsmateriaal, enz... de betalen. Deze hulpverleninggaat gekoppeld met een strenge sociale opvolging van de aanbesteding ervan. Lucia streeft ernaar om de globale familiale situatie van de begunstigden te verbeteren, zodat ouders die het moeilijk hebben opnieuw vertrouwen in zichzelf krijgen en het leven voor de kinderen aangenamer wordt. In 2012 heeft de vzw 330 huisgezinnen geholpen over heel België. 

  • Verstrekken van informatie en advies aan sociale diensten: indien nodig, neemt de vzw een adviserende en informatieve rol op tov de sociale diensten zodat gezinnen een gecoörineerde hulpverlening hulpverlening krijgen.

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun

  • voor de gezinnen begeleid door de vzw

Vrijwilligers in Belgïe

  • Fundraising
  • Update 2020
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 22/06/2021