Koepelvereniging voor ontwikkelingssamenwerking

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Vlasfabriekstraat 11
1060
Brussel
02/536 11 11

De missie van 11.11.11

Wereldwijd leveren mensen dagelijks strijd voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. 11.11.11 strijdt op diverse vlakken met hen mee. In het Noorden door druk uit te oefenen op het beleid van nationale en internationale overheden en organisaties, in het Zuiden door ter plekke ontwikkelingsinitiatieven te steunen en samen te werken met lokale partnerorganisaties. In België voert 11.11.11, samen met haar 60 lidorganisaties en 330 lokale vrijwilligersgroepen, campagnes voor een solidaire wereld.

Visie en aanpak

Miljoenen mensen krijgen nog altijd niet waar ze recht op hebben: voldoende voedsel, schoon drinkwater, gezondheidszorg, een basisopleiding, een leefbaar inkomen, veiligheid en vrijheid van meningsuiting. Om die rechten voor iedereen af te dwingen, kiest 11.11.11 voor een structurele aanpak en richt ze zich samen met haar leden en partnerorganisaties in Noord en Zuid op de instanties die het economisch en sociaal beleid vorm geven.

Wat doet 11.11.11?

in het Noorden

 • Als koepel brengt 11.11.11 ontwikkelings- en andere organisaties samen om acties en campagnes te voeren voor een rechtvaardige wereld. Voorbeelden van campagnes zijn het Recht op Voedsel, het klimaat, de schuldkwijtschelding, Tobintaks en Palestina. 
 • 11.11.11 werkt samen met 25 andere ngo's rond de Millenniumdoelstellingen. Onder de noemer '2015 De Tijd loopt' oefenen deze ngo's druk uit op nationale en internationale overheidsinstanties om werk te maken van de 8 concrete VN-doelstellingen die de armoede willen inperken.

In het Zuiden

11.11.11 werkt samen met lokale partnerorganisaties in een aantal landen. Ze werkt aan de versterking van lokale groepen en steunt samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor de basisrechten van de lokale bevolking in:

 • Centraal-Afrika (Congo, Burundi en Rwanda)
 • Azië (Indonesië en de Filipijnen)
 • Latijns-Amerika (Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia en Haïti).

Ondersteuning van de leden 

Om samenwerking te stimuleren en de kwaliteit van het ontwikkelingswerk te verbeteren, ondersteunt 11.11.11 financieel de programma's van haar leden. Deze programma's worden vooraf grondig gescreend door 11.11.11

Meer info over de realisaties van 11.11.11  vindt u op de website van de organisatie


Hoe kan jij 11.11.11 helpen?

Financiële steun

11.11.11 heeft middelen nodig om initiatieven van maatschappelijke verandering op gang te brengen en de emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroepen te stimuleren:

 • op vraag van haar partners in het Zuiden investeert 11.11.11 in beleidsbeïnvloeding, educatie en studiewerk. 11.11.11 richt zich in haar politieke werk zowel tot de eigen politici, als tot internationale instellingen zoals de Wereldhandelsorganisatie, de EU en de Wereldbank

 • daarnaast investeert 11.11.11 in ontwikkelingsinitiatieven van lidorganisaties en hun partners in het Zuiden en in initiatieven van de eigen partners

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • animatie, informatie, sensibilisering
 • karweitjes, onderhoud
 • fondsenwerving
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 06/01/2021