Tijdelijke plaatsing van kinderen bij onthaalgezinnen omdat ze een moeilijke tijd doormaken

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2006

Sociale missie

De vzw Accompagnement en accueil Familial d'Urgence (AFU) schept tijd voor reflectie, ademruimte en een plaats om tijdelijk te verblijven aan kinderen en jongeren die in een precaire familiale of sociale situatie verkeren. 

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 03/06/2021