Steun aan beroepsopleidingen in ontwikkelingslanden.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Sociale missie

Ontwikkelingssamenwerking die projecten rond beroeps- en technische vorming voor armen en kansarmen in ontwikkelingslanden ondersteunt.

Wat doet ACTEC?

Technische vorming : ACTEC verleendt steun aan programma's voor  beroepsopleidingen die de begunstigde helpen zijn/haar economische situatie te verbeteren. Door een beroep aan te leren dat aangepast is aan de lokale context, verbetert de integratie op de arbeidsmarkt.

Steun aan micro-ondernemingen: ACTEC werkt samen met partners die ondernemersopleidingen aanbieden die het aantal productieve initiatieven van de begunstigden stimuleren. Een begeleidingsdienst op maat ondersteunt kansarme micro-ondermeners bij de opstart of consolidatie van  activiteiten

 • DR Congo: versterken van de capaciteiten van het technisch en informatica-onderwijs in Goma (Institut Technique Industriel de Goma) en Lubumbashi (Ecole Supérieure d’informatique de SALAMA). Verbeteren van de capaciteiten van de medische-analyselaboratoria in 4 Congolese provincies. 

 • Kameroen : verbetering en diversificatie van het aanbod hogere praktijkopleidingen in Douala.  Versterken van het  Collège Polyvalent Assomption en opstart van een nieuwe studierichting Toegepaste Biologie in Bafoussam.
 • Kenia : inschakeling in het arbeidsproces van kansarme jongeren afkomstig uit de voorsteden van Nairobi, dankzij kwalificerende opleidingen en het versterken van de competenties van micro-ondernemers in de stedelijke zones.  
 • Guatemala: versterken  van het programma voor technische opleidingen IJA met als doel jonge Maya's en vrouwen op de arbeidsmarkt in te schakelen in de afgelegen regio's van de Altiplano.

 • Haïti : verbeteren van de kwaliteit van beroepsopleidingen voor een betere tewerkstelling van jonge Haïtianen, en opstart van een technische normaalschool (pilootproject) in Port-au-Prince.
 • Colombia: opstart van een departement pedagogie met het oog op het versterken van het programma voor adolescente moeders en de transfert van het programma naar andere instituten. 

 • Ecuador: vergroten van de tewerkstellingsmogelijkheden voor kansarme jongeren en volwassenen in Guayaquil, door het versterken van hun competenties.

 • Guatemala : toekennen van microkredieten en  Micro-MBA voor vrouwelijke micro-ondernemers in de Altiplano.

 • Colombia : ontwikkeling van een nieuwe ondersteuningsstrategie voor micro-ondernemers in Medellín en de rurale gebieden van Antioquia.

 

Hoe kan je helpen?

Financiële steun voor:

 • de programma's voor  beroepsopleidingen en het verbetering van de integratie van de begunstingden op de arbeidsmarkt.

Vrijwilligers in België

 • fondsenwerving

Update 2018

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 22/10/2020