Hulp aan kwetsbare kinderen in Phnomh Penh (Cambodja) zodat ze naar school kunnen gaan en werk vinden

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

Huidevetterijstraat 23
1081
Brussel
(+32) 02/414 50 19

Sociale missie

De vzw wil minderbedeelde, verwaarloosde, mishandelde en ongeschoolde kinderen van Phnom Penh onderwijs bieden en bestaande projecten in Cambodja steunen. De vzw zorgt ervoor dat deze kinderen eten, kledij, onderwijs en verzorging krijgen.

 doet abPSE?

 Dankzij de steun van privé-personen en verschillende partnerverenigingen uit diverse landen kan de vzw instaan voor:

  • de verzorging van 6 500 kinderen en jongeren
  • de dagelijkse bedeling van 9000 maaltijden, sandwiches of rijst
  • de integratie van 1200 jongeren in het beroepsleven

Hoe kan je helpen?

Financiële steun:

  • peterschap van een kind of jongere (36 €/maand)
  • voor de aankoop van schoolmateriaal, het financieren van beroepsopleidingen en directe steun aan de gezinnen
  • voor de aankoop van inhaalcursussen (niveau lagere school)
  • voor de opstart van een school voor audiovisuele vorming
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 11/06/2021