Action Vivre Ensemble is een katholieke organisatie die in België strijd voert tegen de armoede

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2012

Sociale missie

Action Vivre Ensemble is actief in de strijd tegen sociale uitsluiting en armoede in België. Opgericht in 1970, wil zij de solidariteit met de meest kwetsbaren in onze maatschappij versterken. Action Vivre Ensemble verleent jaarlijks steun aan zo'n 90 projecten van organisaties die op het terrein actief zijn. 

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Une organisation similaire existe en Flandre, Welzijnszorg vzw.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 21/10/2020