Ondersteuning van personen met een zware fysieke handicap die zelfstandig willen wonen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2014

Kempische Steenweg 293 bus 8
3500
Hasselt
(+32) 011/85 84 85

De missie van ADO Icarus

Mensen met een zware lichamelijke handicap de kans geven om zelfstandig te wonen (individueel of met hun gezin). Voor veel mensen, die niet naar een instelling willen, is dit cruciaal om hun leven te leiden zoals zij dat willen - ondanks hun beperkingen.

 

Wat doet ADO Icarus?

 • Zelfstandig wonen/Assistentie bij Activiteiten van het Dagelijkse Leven (ADL): ADO Icarus  zorgt voor het uitbouwen en het beheer  van tien bestaande diensten voor zelfstandig wonen in Vlaanderen (in Zolder, Hasselt, Gingelom, Diest, Lommel, Menen, Kortrijk, Denderleeuw, Dendermonde, Halle). Deze diensten zorgen ervoor dat zo’n 130 cliënten met een zware lichamelijke handicap zelfstandig kunnen wonen, in een aan hun noden aangepast huurhuis in een gewone woonwijk, waar ADO Icarus over een 12- tot 15-tal woningen beschikt.  Er is onder meer voorzien in een oproepsysteem: als ze hulp nodig hebben bij dingen die niet te plannen zijn (toiletbezoek, iets drinken, jas aandoen, post opendoen, kleine snack maken, …) dan kunnen ze de ADO Icarus-assistenten dag en nacht oproepen en om hulp vragen. Deze hulp heet 'Assistentie bij Activiteiten van het Dagelijkse Leven' (ADL), en zorgt ervoor dat personen met een zware lichamelijke handicap toch alleen, of samen met hun gezin, kunnen blijven wonen. De diensten van ADO Icarus krijgen in de toekomst uitbreiding, ook in Beersel, Izegem en Neder-Over-Heembeek (Brussel) gaan er soortgelijke diensten komen.
 • Dienstencentrum voor senioren: ook senioren kunnen bij ADO Icarus terecht. In Neder-Over-Heembeek bij Brussel werd in 2013 een lokaal dienstencentrum geopend.  Het is een laagdrempelig zorgknooppunt waar mensen terechtkunnen met vragen die te maken hebben met verzorging, verpleging, poetsdienst, thuiszorg, enz. Er vinden bijna dagelijks activiteiten plaats, zoals een sociaal restaurant, en het leggen van sociale contacten. In maart 2015 startte de bouw van een groot centrum in Neder-Over-Heembeek. Het lokaal dienstencentrum zal verhuizen naar de nieuwbouw. In het centrum zal ook plaats zijn voor een verzorgingscentrum, een dienst voor zelfstandig wonen voor mensen met een beperking, een bibliotheek en het gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard. Intussen groeit de dienstverlening van het lokaal dienstencentrum. Er vinden bijna dagelijks activiteiten plaats.
 • Persoonlijk Assitentiebudget (PAB): een PAB is een budget dat personen met een handicap krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om de nodige assistentie thuis, op school of op het werk te organiseren en te financieren. ADO Icarus ondersteunt een 50-tal personen bij de administratie van hun PAB-budget, en helpen hen (indien nodig) mee zoeken naar een gepaste PAB-assistent.
 • Klusjes- en vervoersdienst: voor kleine herstellingen in en rond de woning, en aangepast vervoer voor personen met een zware fysieke handicap.
 • Begeleiding bij een verzekeringsdossier: slachtoffers van een ongeval, die hieraan fysieke beperkingen overhouden, kunnen bij ADO Icarus terecht voor hulp bij de samenstelling van een uitgebreid verzekeringsdossier, waarin de ondersteuningsnood wordt bepaald. Bedoeling is dat het slachtoffer dankzij de nodige ondersteuning zijn leven terug zinvol en kwaliteitsvol kan invullen.
 • Dienstverlening voor vrijwilligerspersonen met een beperking kunnen niet zomaar een vrijwilliger inschakelen. Ze moeten een beroep doen op een organisatie die zorgt voor de verzekering van een aantal risico’s verbonden aan het vrijwilligerswerk, en die de onkosten van de vrijwilliger vergoedt


Hoe kan jij ADO Icarus helpen?

Financiële steun

 • Voor de vervanging van de oproeptelefoons, die in de 10 diensten voor zelfstandig wonen dringend aan vervanging toe zijn (Denderleeuw, Gingelom, Menen en Kortrijk). Prijskaartje per dienst: ongeveer 4.600 euro, btw incl.

 • Voor de vervanging van de oproepsystemen (software) in Halle en Zolder. Kostprijs per dienst: 7024,05 euro, btw incl.

 • Jaarlijks dient de vzw zo’n 10 tot 12 fietsen te vervangen. Deze fietsen worden gebruikt door assistenten, die zich tussen de centra en de woningen van cliënten verplaatsen. Kostprijs per fiets: 550-600 euro, btw incl.

 • Het busje dat gebruikt wordt om op een goedkope manier cliënten in de regio Zolder-Hasselt te verplaatsen, is toe aan vervanging. De vzw zoekt nog een sponsor voor de aanpassingswerken (ong. 10.000 euro).

 • De klusjesdienst gaat bij veel cliënten de tuin onderhouden, en de grasmaaier is aan vervanging toe. Kostprijs is ongeveer 500 euro, btw incl.

Materiaal 

 • informatica/burotica
 • werkgereedschap
 • meubilair/elektro-huishoudtoestellen
 • transport: fietsen (worden gebruikt door onze assistenten, om onze cliënten te gaan assisteren bij oproepen voor hulp), pda’s (idem fietsen), aangepaste busjes (voor vervoer cliënten)
 • andere: oproepsystemen met speciale software en telefoons


Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 07/08/2019