Help straatkinderen in Senegal.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2009

De missie van Afractie

De vzw Afractie werkt aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen ten voordele van kinderen en jongeren in armoede in Senegal. Daartoe ondersteunt zij lokale initiatieven zoals een opvanghuis voor straatkinderen in Yoff, een voorstad van Dakar, en een dagopvangcentrum voor straatkinderen in Thiès. Door het verzekeren van een maandelijks budget kunnen deze initiatieven dagelijks zorgen voor voedsel, verzorging, hygiëne, opleiding en creatieve workshops. De vele kinderen die dagelijks langskomen hebben zo een plaats waar ze warmte en genegenheid vinden.

Wat doet Afractie?

 • Dagopvang voor de talibés: De talibés zijn kinderen afkomstig uit het binnenland, die rondzwerven in de grotere steden. Ze zijn er afhankelijk van hun '‘marabout', die de kinderen moet inwijden in de Koran en die in ruil verwacht dat zij hun lesgeld bij elkaar bedelen. Door deze bedelverplichting is er naast de koranles nauwelijks tijd voor verzorging en zelfontplooiing,… Bovendien leven ze er vaak in erbarmelijke omstandigheden. De talibés kunnen in het opvanghuis terecht voor (wond)verzorging, ontbijt, warme maaltijden, een luisterend oor, creatieve workshops, sport en spel,... 

 • Stop la pauvreté: Buurtkinderen die in de armoede verzeild zijn geraakt, krijgen in het opvanghuis onderwijs en maaltijden. Bedoeling is in de eerste plaats om deze kinderen van de straat te houden en hen de mogelijkheid te bieden school te lopen. Er is voor de allerkleinsten een klasje in het opvanghuis zelf, maar oudere kinderen lopen extern school. Voor hen betaalt de vzw de schoolkosten, het schoolmateriaal en de officialisering van hun geboorteaktes. Daarnaast is er in het opvanghuis ook naschoolse opvang in de vorm van huiswerkbegeleiding of atelierwerking. 

 • ‘Un talibé, un métier’ (of: ‘Elke talibé zijn beroep’): Sinds 2016 wil men de talibés, kinderen die geen toegang hebben tot het reguliere onderwijs, de kans geven om een beroep aan te leren als ze te oud geworden zijn om nog naar school te gaan. Daartoe organiseert het opvanghuis in Yoff verschillende workshops (elektriciteit, informatica, kleermaker, …) voor de oudere talibés om ze kennis te laten maken met verschillende beroepen en op die manier deze adolescenten op weg te zetten naar een stage bij verschillende lokale bedrijfjes. De hoop bestaat om op langere termijn een eigen sociale tuinbouwonderneming uit te bouwen waar talibés stage kunnen doen om te leren omgaan met verschillende dieren en gewassen, en tevens een opbrengst kunnen genereren die ten goede komt aan de werking van het opvanghuis. Zo wil men deze jongeren de kans geven om effectief een beroep aan te leren waardoor ze op eigen benen kunnen staan en opnieuw een toekomst hebben in eigen land. 
 • Het opvanghuis in Dakar wordt geleid door de Senegalese Association ‘And Taxawu Xaleyi’ (ATAX), die uit 6 Senegalese medewerkers bestaat die geheel autonoom instaan voor de verdere ontwikkeling van het project. De werking is er inmiddels sterk verankerd in de buurt. Buurtbewoners vinden makkelijk de weg naar het opvangtehuis voor gewonde talibés of andere straatkinderen. In 2014 werd, met financiële ondersteuning van de stad Mechelen, gestart met het ‘projet gale’ waarbij in de verblijfplaatsen van talibés verbouwingen worden uitgevoerd (nieuwe dakplaten, nieuwe betonvloer, opmetselen muren, verbetering aan elektriciteit en sanitair) om zo de hygiëne te verbeteren en de schurftepidemie in te dijken. Sinds 2016 worden deze verbeteringswerken ook gekoppeld aan de workshops in het kader van ‘Un talibé, un métier’.
 • Het dagopvangcentrum in Thiès wordt geleid door de Senegalese Association ‘Djar Djal’. Deze bestaat uit 1 voltijdse Senegalese medewerker, die regelmatig wordt bijgestaan door een Belgische vrijwilliger die halftijds in Senegal verblijft. De nadruk ligt hier vooral op wondverzorging en basislessen Frans en rekenen.

De vzw Afractie bezoekt het project jaarlijks.

 

Hoe kan jij Afractie helpen?

Financiële steun

Aangezien de vzw Afractie voornamelijk de courante werkingskosten (3 000 €/maand) van het opvangtehuis wil financieren, zijn de activiteiten van de vzw in België hoofdzakelijk gericht op het verzamelen van fondsen. 

 • Actie ‘'Eén van de 200': voor de doorlopende financiële ondersteuning van het project is de vzw op zoek naar 200 sponsors die maandelijks minstens 10 € willen storten, zodat de vaste kosten van het project gedekt zijn en de vzw zich kan concentreren op de aankoop van een gebouw of dringende punctuele noden. 
 • Medische verzorging: aangezien de buurtbewoners het opvanghuis steeds vaker betrekken bij de medische verzorging van zieke straatkinderen lopen de kosten voor de aankoop van verbanden, ontsmettingsmiddelen en medicijnen verder op. Tijdens de periode 2015-2016 wil men ook extra aandacht besteden aan het ontsmetten en opkuisen van de verblijfplaatsen van de talibés, waar de lamentabele woonomstandigheden regelmatig zorgen voor een uitbraak van o.a. schurft (momenteel wordt er ongeveer 150 €/maand besteed aan de medische verzorging).
 • Voedselvoorziening: ook in Senegal zorgt de crisis voor stijgende prijzen, zelfs voor basisvoedsel als rijst. Desondanks probeert Afractie de kinderen toch op regelmatige wijze ook groenten en fruit aan te bieden om zo hun weerstand op peil te houden en ziektes te vermijden (momenteel wordt er ongeveer 550 €/maand besteed aan de aankoop van voedsel, vooral op de lokale markt omdat de vzw ook de lokale economie wil ondersteunen).
 • voor de opstart van een kippenproject: een gedeelte van de kippen zal zelf gebruikt worden in het opvanghuis, een ander deel zal verkocht worden om zo eigen inkomsten te genereren. De kinderen uit het opvanghuis worden mee betrokken bij de kweek  (belang hygiëne, belang tijdig voederen, …). Geschatte investeringskost: € 865

 • aankoop van een veld om zelf groenten te kweken, met opnieuw de bedoeling om een deel zelf te gebruiken en een ander deel te verkopen. Hiervoor dient ook een extra medewerker aangeworven te worden. Geschatte investeringskost (aankoop veld; plaatsen omheining en logement; vorming; aankoop zaden en meststoffen): € 100.000

 

Vrijwilligers in België

 • logistieke hulp (campagnes, evenementen): opdienen en afruimen bij de jaarlijkse quiz in Mechelen
 • fondsenwerving: organisatie brunch of andere eetfestijnen, filmvertoning, debatten,…
 • vertalingen : En-FR (website)

Vrijwilligers in het buitenland

 • logistieke hulp: reizigers naar Dakar die plaats hebben in hun bagage mogen steeds contact opnemen als ze extra materiaal voor het opvanghuis (kledij, schoolgerief, …) willen meenemen
 • animatie van begunstigden, schoolbegeleiding: mensen met schoolervaring die beschikken over een open geest, de nodige flexibiliteit en kennis van het Frans om de monitoren ter plaatse te assisteren in het opvanghuis, de kleuterklas (aanleren van Frans op speelse wijze) of bij de schooltaakbegeleiding
 • opleiding, sociale begeleiding,…: hulp bij het versterken van de pedagogische ervaring van de lokale monitoren of voor de medische verzorging
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 10/07/2019