Duurzame armoedebestrijding

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

Rampe des Ardennais, 23
1348
Louvain-la- Neuve
+32 (0)10 45 63 53

Sociale missie

AIC Solidarité begeleidt armoedebestrijdingsprojecten van vrijwilligers in 38 landen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa. Doel van de organisatie is de vrijwilligerscapaciteiten te versterken, met name op vlak van projectontwikkeling en het zoeken naar financiële middelen, met de klemtoon op duurzaam en structureel.

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 28/10/2020