Informatie en steun aan mensen die geconfronteerd worden met dementie

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2004

Rubensstraat 104/4
2300
Turnhout
014/43 50 60 of 0800/15 225

De missie van Alzheimer Liga Vlaanderen

 

De Alzheimer Liga Vlaanderen is een betrouwbaar aanspreekpunt voor personen met alle vormen van dementie, jongdementie, mantelzorgers, familieleden en –groepen. De organisatie heeft als doel personen met alle vormen van dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het waardig omgaan met dementie om samen dementie draagbaar te maken.

 

Wat doet Alzheimer Liga Vlaanderen?

De Alzheimer Liga Vlaanderen ziet een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten, waar geen plaats is voor taboes en waar personen met alle vormen van dementie, jongdementie en hun mantelzorgers een rechtmatig, kwaliteitsvol leven leiden. Voor de Alzheimer Liga Vlaanderen staan respect voor de persoon met dementie, betrokkenheid met en steun aan de mantelzorger voorop. Ervaring en kennis dienen als uitgangspunt om elkaar te steunen en de levenskwaliteit te bevorderen.

 

Alzheimer Liga Vlaanderen heeft tot doel:

 • familiegroepen (Jong)Dementie op te richten en te begeleiden;
 • initiatieven of activiteiten te stimulere of te organiseren om de omgeving van personen met dementie te begeleiden;
 • het publiek bewust te maken van de realiteit rond dementie;
 • wetenschappelijk onderzoek te bevorderen in verband met dementie en begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met dementie.

 

Concrete initiatieven van de Liga:

 • Informatie en advies via een gratis luister- en infolijn: de Alzheimer Phone National 0800/15 225.
 • Informatieverlening via www.alzheimerliga.be, het driemaandelijks tijdschrift, elektronische interne nieuwsbrief, folders, brochures, boeken, …
 • Het tweejaarlijks symposium jongdementie in het voorjaar, de Werelddag Dementie in september en de Ontmoetingsdag Jongdementie in november.
 • Een Adviesraad Onderzoek en een Werkgroep Onderzoek.
 • Meer dan 60 regionale Familiegroepen Dementie of Jongdementie en een Vlaamse Lotgenotengroep Frontotemporale Dementie (FTD).
 • De Liga is ook de hoofdorganisator van de Vlaamse Werkgroep voor mensen met dementie. 

 

Hoe kan jij Alzheimer Liga Vlaanderen helpen?

Financiële steun

 • Voor de ondersteuning van de concrete initiatieven om mensen met dementie en hun omgeving te begeleiden.

Vrijwilligers in België

De Liga zoekt continu vrijwilligers en vergroot hun kennis, vaardigheden en betrokkenheid rond dementie. Zo kunnen zij praktische en emotionele bijstand bieden aan personen met dementie en hun omgeving.

 

De Liga zoekt vrijwilligers voor:

 

 • Alzheimer Phone National, gratis luister- en infolijn 0800/15 225
 • Werkgroepen onderzoek, evenementen, vrijwilligersbeleid, communicatie
 • Familiegroepen (Jong)Dementie, Vlaamse Lotgenotengroep FTD
 • Secretariaat/administratie

 

Update 2019

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 16/12/2020