Informatie en steun aan mensen die geconfronteerd worden met dementie

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2004

Rubensstraat 104/4
2300
Turnhout
014/43 50 60 of 0800/15 225

Oorsprong en missie van Alzheimer Liga Vlaanderen

De Alzheimer Liga Vlaanderen is ontstaan uit de behoefte aan samenhorigheid en emotionele ondersteuning van familieleden geconfronteerd met de ziekte van Alzheimer. In de eerste plaats is het dan ook een organisatie voor niet-professionelen (meestal familieleden en personen met jongdementie) die geconfronteerd worden met dementie.

De Alzheimer Liga Vlaanderen is een pluralistische, ongebonden organisatie die gericht is op:

 • het oprichten en begeleiden van familiegroepen (jong)dementie waarin betrokkenen informatie, ervaringen en onderlinge steun over dementie kunnen uitwisselen;
 • het stimuleren, ondersteunen en/of organiseren van initiatieven of activiteiten ter begeleiding van betrokkenen van personen met dementie;
 • het bewust maken van het publiek van de mogelijkheden en beperkingen rond dementie;
 • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in verband met dementie en in verband met begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met dementie.

 

De organisatie is voornamelijk actief rond het organiseren van ontmoetingsmomenten (lotgenotencontact) en het verspreiden van informatie (sensibilisering).

Wat doet Alzheimer Liga Vlaanderen?

 • Informatie verstrekken
  • Op de website van de Vlaamse Alzheimer Liga vinden betrokkenen informatie opgedeeld in modules al gelang de graad van dementie. 
  • Gratis hulp- en infolijn: 0800/15 225 (via vaste telefoonlijn). 
 • Organiseren van bijeenkomsten
  • Familiegroepen: in verschillende regio's in de 5 Vlaamse provincies. De familiegroepen nodigen professionelen en ervaringsdeskundigen uit als gastsprekers. Tijdens deze momenten kunnen er vragen gesteld worden en is het mogelijk samen te zitten bij een kop koffie of een ander drankje.  Zo voelt men dat men er niet alleen voor staat en kunnen er tips en informatie uitgewisseld worden. Er is ook aandacht voor mensen die geconfronteerd worden met mensen die geconfronteerd worden met jongdementie. Dit zijn mensen jonger dan 65 jaar. 
  • Jaarlijks organiseert de Alzheimer Liga Vlaanderen in september de Werelddag Dementie.
  • In november organiseert de Vlaamse Alzheimer Liga een ontmoetingsmoment voor mensen met jongdementie en hun mantelzorgers. 

De Alzheimer Liga Vlaanderen gebruikt de steun van haar schenkers vooral voor de professionele ondersteuning en oprichting van familiepraatgroepen en voor het positief en genuanceerd in beeld brengen van dementie bij het grote publiek. De vzw is lid van de Nationale Alzheimer Liga die onder de Hoge Bescherming staat van Hare Majesteit de Koningin. Via de Nationale Alzheimerliga maakt de vzw ook deel uit van Alzheimer Europe en Alzheimer Disease International.


Hoe kan jij Alzheimer Liga Vlaanderen helpen?

Financiële steun

 • voor de organisatie van de Werelddag Dementie en het Ontmoetingsmoment Jongdementie
 • voor het Alzheimerblad en nieuwe publicaties

Vrijwilligers in België

 • onthaal/luisterend oor/begeleiding
 • administratie/secretariaat
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • animatie, informatie, sensibilisering
 • webmastering
 • andere: om de 0800-infolijn mee uit te bouwen

 

Laatst bijgewerkt op 24/10/2018

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 30/10/2018