Onthaal en begeleiding van kinderen en jongeren die niet langer veilig zijn in hun gezinsomgeving

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

10, avenue des Muguets
1341
Ceroux-Mousty
+32 (0)2 384 05 38

Sociale missie

Amarrage is erkend door het Ministère de l’Aide à la Jeunesse. De vzw onthaalt jaarlijks 150 kinderen in moeilijkheden. De vzw wil de jongeren helpen opnieuw te integreren, ook al maakt de context waarin ze opgroeien, het hen bijzonder moeilijk. Meer concreet wil de vzw hun zelfvertrouwen opkrikken en hun verantwoordelijkheidsgevoel aanwakkeren. 

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 10/08/2021