Onderzoek en acties om schendingen van mensenrechten te voorkomen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2013

Waversteenweg 169
1050
Brussel
+32 (0)2 538 81 77

Sociale missie

Het voeren van onderzoek en acties met als doel een einde te stellen aan schendingen van de mensenrechten zoals opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en gelijkaardige internationale teksten met betrekking tot mensenrechten.

Wat doet Amnesty International?

  • Campagnes en acties: realisatie en coördinatie van campagnes en acties gericht op het voorkomen van zware mensenrechtenschendingen, sensibilisering en mobilisering van het grote publiek rond respect voor de mensenrechten. De campagnes en acties zijn gebaseerd op onderzoek dat Amnesty International wereldwijd voert naar individuele gevallen en praktijken van schendingen van de rechten van de mens.  

  • Lobbying: bij politieke overheden, (inter)nationale instellingen met als doel druk uit te oefenen op deze actoren om de vrijheid van personen in gevaar of het opheffen van hun tenlastelegging (slachtoffers van schendingen of voorvechters van de rechten van de mens) te verkrijgen.

  • Educatie: schoolanimaties om jongeren te sensibiliseren inzake mensenrechtenkwesties. Elk jaar in oktober zetten lagere en middelbare scholen van de fédération Wallonie-Bruxelles zich in voor de rechten van de mens.

  • Steun aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen en voorvechters van de rechten van de mens zodat ze mee genieten van de bekendheid van Amnesty, meer visibiliteit krijgen voor hun acties, steun voor hun eisen, bescherming in geval van direct gevaar, hulp bij het verkrijgen van het arrest inzake mishandeling en toepassing van de mensenrechten. 

  • Partnerschappen: in België voert Amnesty actie samen met andere mensenrechtenorganisaties, zoals Oxfam, Ligue des Droits de l'Homme, SOS viol, Intact, Rode Kruis België - Internationale actie vzw, Défense des Enfants International (DEI) asbl, Entraide et Fraternité asbl, GAMS vzw, GRIP vzw, Handicap International vzw, Artsen Zonder Grenzen vzw, Mékong Plus asbl, Wereldsolidariteit (WSM) vzw.

Amnesty International wordt hoofdzakelijk gefinancierd door haar leden en door middel van particuliere giften. De Franstalige afdeling van Amnesty International besteedt het grootste deel van haar budget aan campagnes en acties en educatie.

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun voor:

  • Acties in het kader van campagnes #JeSuisHumain.

Vrijwilligers in België:

  • logistieke hulp: verkoop van Amnesty Internationalkaarsen en hulp bij grote evenementen
  • animatie, informatie, sensibilisering: animatie in scholen
  • communicatie, e-activisme: sociale media, beheer van online acties
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 29/06/2021