ArmenTeKort is een beweging die door middel van kracht, kennis en kunde een einde wil maken aan kansarmoede.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2014

De Keyserlei 58 bus 2
2018
Antwerpen
03/233 33 36

De missie van ArmenTeKort

Vele tienduizenden kansarmen staan aan de kant zonder dat zij de mogelijkheden zien die er zijn. Door armoede en uitsluiting hebben zij vaak een erg laag gevoel van eigenwaarde en niet zelden is hun veerkracht gebroken. ArmenTeKort (ATK) wil een einde maken aan kansarmoede in België. De vzw creëert hiervoor nieuwe, opbouwende maatschappelijke verbindingen die tot doel hebben extreme armoede uit de wereld te helpen. ATK pakt dit probleem aan vanuit het perspectief van de betrokkenen zelf, en  organiseert leerrijke buddy-relaties.

ATK wil

 • tegen 2023  5 000 kansrijke vrijwilligers gekoppeld hebben aan 5 000 kansarmen
 • een expertise en aanpak ontwikkelen die vlot door andere organisaties in alle steden van België kan worden geïmplementeerd.


Wat doet ArmenTeKort?

Buddyverbindingen

ATK verbindt een kansarme en kansrijke persoon met elkaar in een buddyrelatie. De ontdekkingstocht duurt ongeveer twee jaar. Het traject biedt de persoon in kansarmoede de mogelijkheid om eigenwaarde  en bewustwording van zijn/haar keuzemogelijkheden te ontwikkelen. De ontdekking en de ontwikkeling van de verborgen kracht in zichzelf vormen de basis van empowerment. Een persoon in kansarmoede die zegt dat hij/zij het heft in eigen handen wilt en kan nemen, is een stap ‘rijker’ geworden.

Intensieve opleidingen

ATK voorziet een professionele, intensieve opleiding voor de kansrijke vrijwilliger. Deskundige trainers en innovatieve leermethodes bieden hem/haar de inzichten en de basishouding nodig voor een buddy-traject. Tijdens het traject zijn er kansen om zich op bepaalde thema’s bij te scholen en zich te laten coachen door begeleiders en ervaringsdeskundigen.

Innovatieve leermethodes:

 • Blended learning met Flipping the class room
 • Massive Online Open Courses (reeds een 100 tal opleidingsfilms beschikbaar)
 • Het online Wiki kennisplatform, het buddyforum en een tweedelijns helpdesk.

 ATK leidde reeds zo'n 200 kansrijke buddies op.

Hoe kan jij ArmenTeKort helpen?

Financiële steun

 • Een volledig leertraject van een vrijwilliger, de vooropleiding en de bijscholing tijdens het traject, kost vandaag €2000 (over 2 jaar). 

Vrijwilligers in België

 • Experten instructional design voor de leerpaden

 • Filmmonteurs en ondertitelaars

 • Administratie: interne vrijwilligers HR (80 mensen)

Materiaal

 • Kantoorruimte op wandelafstand van Centraal Station Antwerpen (3-500m²)
 • ICT netwerk ondersteuning

 


Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 19/05/2021