Humanitaire noodhulp

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Missie en werking van AZG

Artsen Zonder Grenzen (AZG) is een internationale, onafhankelijke, medische hulporganisatie. Ze biedt medische hulp aan mensen die te kampen hebben met levensbedreigende situaties: bij gewapende conflicten, maar ook bij epidemieën of natuurrampen.

 De acties van AZG worden bepaald door de medische ethiek en de principes van neutraliteit en onpartijdigheid. AZG biedt hulp op basis van haar eigen inschatting van de noden en zonder enige vorm van discriminatie. De organisatie kiest nooit partij in gewapende conflicten. De onafhankelijkheidsgarantie zit verankerd in haar financiering, die (in 2012) voor 86% procent afkomstig is van private giften. De teams van Artsen Zonder Grenzen onderschrijven hetzelfde handvest en zijn samengesteld uit medisch, logistiek en administratief personeel van tientallen verschillende nationaliteiten. Het gaat zowel om expats als om mensen die in hun eigen land werken. Artsen Zonder Grenzen is een vzw die in 1971 in Frankrijk gesticht werd door dokters en journalisten.

Vandaag is Artsen Zonder Grenzen een internationale beweging die bestaat uit vijf operationelecentra, die operaties coördineren op het terrein, 23 nationale afdelingen, die zich vooral toeleggen op het zoeken van medewerkers en fondsen, en een internationale zetel in Genève, Zwitserland. De organisatie kreeg in 1999 de Nobelprijs voor de Vrede en heeft momenteel projecten in meer dan 60 landen.

 

Wat doet AZG?

 • medische hulp: Artsen Zonder Grenzen biedt medische verzorging om mensen te helpen de gevolgen van gewapende conflicten natuurrampen te overleven, wanneer de lokale gemeenschappen en gezondheidsstructuren de situatie niet alleen aankunnen. 
 • noodhulp: Artsen Zonder Grenzen biedt ook noodhulp tijdens epidemieën, geeft psychische ondersteuning aan slachtoffers van geweld of natuurrampen, en verstrekt basisgezondheidszorg aan mensen die daar geen toegang toe hebben.
 • sensibilisering: als getuige van ernstig geweld of crisissen waaraan nauwelijks aandacht wordt geschonken, eist Artsen Zonder Grenzen het recht op om hierover in het openbaar te spreken, om te verhinderen dat de crisis vergeten geraakt, om het publiek te informeren en te waarschuwen, en om kritiek te geven op de ontoereikendheid van de humanitaire hulp of het niet geven van de juiste hulp omwille van politieke belangen.

Hoe kan jij AZG helpen?

Financiële steun

 • om humanitaire hulp te kunnen bieden waar en wanneer dat nodig is, zowel tijdens noodsituaties als in vergeten crisisgebieden.
 • om een volledige onafhankelijkheid te bewaren tegenover politieke, religieuze en economische belangen.

Het werk van Artsen Zonder Grenzen wordt gefinancierd door het Noodhulpfonds dat toestaat snel interventies op te zetten wanneer nodig. Dankzij uw giften aan dit fonds, kan AZG snel hulpverlening bieden aan de slachtoffers en ook haar werk op andere plaatsen in de wereld verder zetten.

Vrijwilligers in België

 • administratief werk (post beantwoorden, klasseren, archiveren)
 • vertalingen (enkel gediplomeerde vertalers)
 • ondersteuning voor technische dossiers

voor meer informatie kan u terecht op de website van de organisatie: stages en vrijwilligerswerk

Vrijwilligers in het buitenland

 • Medisch/paramedisch personeel
  Het medisch personeel van Artsen Zonder Grenzen werkt in conflictgebieden en noodsituaties. Soms wordt het uitgestuurd voor vrij korte interventies, soms is het nodig dat Artsen Zonder Grenzen een langere periode aanwezig blijft. Ze behandelen patiënten in ziekenhuizen, gezondheidscentra en mobiele gezondheidsposten. Het medisch personeel behandelt mensen met inheemse ziekten zoals malaria, maar ook patiënten met chronische ziekten zoals hiv/aids en tuberculose, of patiënten die worden getroffen door een epidemie zoals cholera, mazelen of ebola. Het medisch en paramedisch personeel verstrekt vaak gezondheidszorg in afgelegen, geïsoleerde gebieden, waar het nauw samenwerkt met plaatselijk medisch personeel en hen indien nodig opleidt.
 • Niet-medisch personeel
  Logistiek en administratief personeel maakt ziekenhuizen en klinieken opnieuw operationeel, verstrekt drinkwater en hygiënefaciliteiten (zoals bvb. bij een uitbraak van cholera). AZG zoekt zowel polyvalente logistiekers, als medewerkers gespecialiseerd in bevoorrading, mechanica, elektriciteit, bouw, biomedica en hydrolica maar ook managers gespecialiseerd in personeel en financiën. Voor bepaalde functies zijn specifieke technische kwalificaties of werkervaring vereist. Voorbeelden zijn de functies van specialist in supply, mecanicien, specialist bouw/constructie, expert in water, hygiëne en sanitatie.
 • Leidinggevend Personeel
  Elke missie wordt geleid door een coördinatieteam, dat bestaat uit de landverantwoordelijke, technische coördinatoren (medisch, logistiek, financieel en personeelszaken) en projectcoördinatoren. Deze functies worden bijna uitsluitend bekleed door personen met een solide ervaring binnen Artsen Zonder Grenzen.
  De landverantwoordelijke is verantwoordelijk voor alle projecten in een land of specifiek crisisgebied, en ook voor de externe en interne communicatie over ons werk. Op basis van een analyse van de context bepaalt hij de strategieën om te getuigen van de situaties waarmee wij worden geconfronteerd. Hij laat zich omringen met technische coördinatoren, voor de specifieke ondersteuning van de projecten, en projectcoördinatoren. De projectcoördinator is verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten in een project.

Voor meer informatie kan u de website van de organisatie raadplegen: werken op het terrein

Materiaal

Artsen Zonder Grenzen neemt geen materiaal aan. Alle medische materiaal dient te voldoen aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Als de schenking niet rechtstreeks van een producent komt, kan Artsen Zonder Grenzen de kwaliteit van de medicijnen niet garanderen en ze bijgevolg niet gebruiken.

Bedrijven die overwegen om partner te worden van Artsen Zonder Grenzen, kunnen terecht op de website.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 13/04/2021