Artsen en paramedici helpen tijdens hun jaarlijkse vakantie kostenloos Afrikaanse collega's op het terrein

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2009

De missie van Artsen zonder Vakantie

Kennis geneest! Door de capaciteiten van zijn partners in Sub Sahara Afrika te versterken, wil Artsen Zonder Vakantie actief bijdragen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor de lokale bevolking.

Wat doet Artsen zonder Vakantie?

 • Artsen zonder Vakantie werkt samen met  39 partnerziekenhuizen in 5 Afrikaanse landen die door de Verenigde Naties worden beschouwd als de 'minst ontwikkelde landen', met name Benin, Burkina Faso, Burundi, D.R. Congo en Rwanda. In overleg met elk van deze partners wordt een capaciteitsversterkend traject uitgewerkt dat de ruggengraat vormt van elk partnerschap. Een samenwerkingsovereenkomst tussen partnerziekenhuis en Artsen Zonder Vakantie vertaalt de wederzijdse engagementen en verantwoordelijkheden binnen dit traject.
 • Expertiseoverdracht
  Tijdens de ongeveer 150 zendingen die Artsen zonder Vakantie elk jaar naar de partnerziekenhuizen organiseert engageert elke deelnemende arts, verpleegkundige of technicus zich om de Afrikaanse collega's aan de operatietafel of aan het bed van de patiënt bij te staan en te informeren over nieuwe technieken.  Zij tonen hun Afrikaanse collega's hoe ze nog betere en correctere diagnoses kunnen stellen en hoe ze bepaalde medische ingrepen eventueel anders en beter kunnen aanpakken. Daarnaast voeren ze ook samen operaties uit.  Verder geven onze terreinvrijwilligers nog korte intensieve opleidingen. Onder het motto 'Kennis geneest' zorgen ze er op die manier voor dat de plaatselijke artsen voldoende kennis hebben om morgen zelfstandig aan de slag te gaan en tegelijkertijd slagen ze er zo in het niveau van de gezondheidszorg duurzaam te versterken.

  Belangrijk om weten is dat de terreinvrijwilligers van Artsen zonder Vakantie – stuk voor stuk specialisten in hun vakgebied -  aan de zendingen deelnemen tijdens hun jaarlijkse vakantie. Zij doen dit werk geheel kosten- en belangeloos, dus zonder enige vergoeding voor hun prestaties. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst wordt de evolutie van elk partnerziekenhuis jarenlang van nabij opgevolgd tot wanneer Artsen Zonder Vakantie ergens niet meer nodig is.

Hoe kan jij Artsen zonder Vakantie helpen?

Financiële steun

 • Artsen zonder Vakantie heeft voor alle zendingen in 2018 een totale kost van 4.279.696 € gebudgetteerd. Hiervan wordt ongeveer 20 % gesubsidieerd door de overheid. De rest financiert de organisatie uit eigen middelen. De middelen daartoe worden verkregen door giften van privé donateurs, van sommige bedrijven en van allerlei organisaties (sociale organisaties, service clubs, etc.). De budgetten worden telkens voor een periode van één jaar vastgelegd en kaderen in een meerjarenplan. 2017 was de start van een nieuw vijfjarenplan 2017 – 2021.

Vrijwilligers in het buitenland

 • Terreinvrijwilligers: artsen en paramedici die bereid zijn een deel van hun jaarlijkse vakantie in België op te offeren om gedurende een tweetal weken hun Afrikaanse collega's ter plaatse te helpen en verder op te leiden.

Vrijwilligers in België

 • Kantoorvrijwilligers (onthaal, administratie, secretariaat, vertalingen, fondsenwerving, communicatie,...): eventuele vacatures voor vrijwilligers worden via de website gecommuniceerd.

Materiaal

 • medische instrumenten en -verzorgingsmateriaal, specifieke medicijnen
 • informatica/burotica (op het kantoor in Mechelen)
 • hygiëne- en onderhoudsproducten (bestemd voor een medische omgeving)
 • kledij/linnen (bestemd voor medische omgeving)
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 03/08/2020