Artsen en paramedici helpen tijdens hun jaarlijkse vakantie kostenloos Afrikaanse collega's op het terrein

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2009

De missie van Artsen zonder Vakantie

Kennis geneest! Door de capaciteiten van zijn partners in Sub Sahara Afrika te versterken, wil Artsen Zonder Vakantie actief bijdragen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor de lokale bevolking.

 

Wat doet Artsen zonder Vakantie?

Voor veel ziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika is het een grote uitdaging om kwaliteitsvolle gezondheidszorg te bieden. Daar zijn verschillende redenen voor: een gebrek aan voorzieningen, beperkte opleidingsmogelijkheden, een moeilijke bevoorrading met geneesmiddelen … Nochtans zou elke mens het recht moeten hebben op kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

 

Daarom gaat de ngo Artsen Zonder Vakantie duurzame partnerschappen aan met 36 ziekenhuizen in vijf Afrikaanse landen: Benin, Burkina Faso, Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda. De organisatie staat haar partnerziekenhuizen bij op lange termijn, zodat zij hun patiënten kwaliteitsvolle gezondheidszorg kunnen bieden.

 

Elk jaar organiseert Artsen Zonder Vakantie meer dan 100 vormingsactiviteiten in haar partnerziekenhuizen, dankzij de toewijding van Afrikaanse experten en talloze Belgische terreinvrijwilligers (dokters, paramedici en technici). Het doel: de vaardigheden van het lokaal medisch personeel duurzaam versterken, de ziekenhuizen uitrusten met degelijk (bio)medisch materiaal en de ziekenhuisorganisatie verbeteren.

Kennis geneest!

De uitwisseling van kennis staat centraal in de acties van Artsen Zonder Vakantie. De partnerschappen zijn altijd gebaseerd op respectvolle dialoog, een uitwisseling van kennis die rekening houdt met de context en gericht is op relaties op lange termijn.

 

Hoe kan jij Artsen zonder Vakantie helpen?

Financiële steun

Artsen zonder Vakantie heeft voor alle zendingen in 2018 een totale kost van 5.409.211 € gebudgetteerd. Hiervan wordt ongeveer 45 % gesubsidieerd door verschillende overheidsinstanties. De rest financiert de organisatie uit eigen middelen. De middelen daartoe worden verkregen door giften van privé donateurs, van sommige bedrijven en van allerlei organisaties (sociale organisaties, service clubs, etc.). De budgetten worden telkens voor een periode van één jaar vastgelegd en kaderen in een meerjarenplan. Het huidige vijfjarenplan bestrijkt 2017 – 2021.

Vrijwilligers in het buitenland

Artsen zonder Vakantie doet geen beroep op vrijwilligers in het buitenland. Het werkt wel met Belgische specialisten, paramedici en technici die als vrijwilliger kortdurende intensieve zendingen verzorgen in de Afrikaanse partnerziekenhuizen die de organisatie ondersteunt. 

Momenteel werft Artsen zonder Vakantie slechts zeer selectief nieuwe vrijwilligers aan, omdat het prioritair de mensen uit de bestaande pool wil inzetten, op basis van de noden van de partners. Sinds de coronapandemie in 2020, die de ondersteunende activiteiten binnen de partnerziekenhuizen grondig heeft verstoord, realiseert Artsen Zonder Vakantie zich opnieuw hoe belangrijk het is beroep te kunnen doen op betrouwbare medewerkers in de projectlanden. In 2019 sloten Burundese en Congolese medewerkers zich aan bij het team in het regionaal bureau in Bujumbura. Artsen zonder Vakantie breidt ook zijn netwerk van Afrikaanse specialisten uit. Het doet steeds meer beroep op hun expertise bij talrijke ondersteunende activiteiten. In de toekomst zal de organisatie lokale deskundigheid blijven valoriseren en steeds meer inzetten.

Vrijwilligers in België

  • onthaal
  • administratie/secretariaat
  • logistieke hulp (campagnes, evenementen, magazijn)
  • animatie, informatie, sensibilisering
  • boekhouding 
  • fondsenwerving
  • vertalingen (Nederlands, Frans, Engels)
  • vervoer
  • communicatie (nieuwsbrief, website, etc.)

 

Update 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 21/04/2021