Helpen, ondersteunen en verzorgen van de meest kwetsbaren, waaronder kinderen en daklozen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2020

orde van Malta

Wat is de missie van de Belgische Vereniging van Leden van de Orde van Malta?

Hulp bieden aan minderbedeelden zoals daklozen, mensen met een handicap, zieken en kwetsbare kinderen in een geest van onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid.
Om ze met welwillendheid te ontmoeten en ze het minimum aan te bieden, zodat ze hun eigenwaarde en hoop voor de toekomst kunnen herwinnen.

Wat doet de Belgische Vereniging van Leden van de Orde van Malta ?

De Belgische Vereniging van Leden van de Orde van Malta is actief in verschillende sectoren, maar wil daarbij altijd de meest ongelukkige, de verwaarloosde mensen helpen, zoals :

 • Dagopvang voor daklozen om hen te voorzien van basishygiëne en eerste hulp in een van de 3 huizen ''La Fontaine'' (Gent, Brussel, Luik). De daklozen vinden er douche, wasserij, garderobe en cafetaria. Ze kunnen ook basiszorg krijgen van een verpleegster en voetverzorging van een pedicure. Tot slot kunnen ze genieten van een luisterend oor bij onze vrijwilligers en een interview met een psycholoog als dat nuttig/noodzakelijk is.
 • De jaarlijkse organisatie van acht jeugdkampen, waarvan vier voor jongeren met een handicap en vier voor kinderen onder de bescherming van de rechter.
 • Bezoeken aan alleenstaanden, zieken en/of mensen met een handicap in tehuizen en ziekenhuizen.
 • Bedevaarten, met inbegrip van een jaarlijkse bedevaart naar Lourdes en 3 op Belgisch niveau (Banneux en andere).
 • Hulp aan mensen in de palliatieve zorg.
 • Verdeling van huishoudapparaten aan mensen in grote moeilijkheden, afhankelijk van de beschikbaarheid in het magazijn.

Hoe kan je de Belgische Vereniging van Leden van de Orde van Malta helpen?

Via financiële steun voor de :

 • Dagelijkse werking van dagopvang voor daklozen: van 100 tot 300.000 €, afhankelijk van het huis
 • Aanwezigheid van 1 priester t.b.v. patiënten in de palliatieve zorg bij de IAE: +/- 45.000 €

 

Je kan de Belgische Vereniging van Leden van de Orde van Malta ook als vrijwilliger helpen:

 • Animatie
 • Karweitjes en onderhoud
 • Medische expertise
 • Vervoer
Update 2020
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 14/01/2021