APEDAF helpt dove en slechthorende kinderen om zich volop te ontwikkelen en ondersteunt hun inclusie in de school en de maatschappij.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2019

APEDAF is een organisatie van ouders van dove en slechthorende kinderen. Het helpt deze kinderen om zich volop te ontwikkelen en ondersteunt hun inclusie in de school en de maatschappij. 

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Raadpleeg voor meer informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 02/12/2020