Vrijetijdsinitiatieven voor kinderen en jongeren met autisme

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

Molenstraat 79/1
3630
Maasmechelen
+32 0492 228 492

De missie van Autisme Leeft

Autisme Leeft gelooft in de krachten van mensen met ASS en in een open samenleving waarin het ontwikkelen van talenten en het verbreden van een sociaal netwerk ter verhoging van de levenskwaliteit een recht is voor iedereen. De vrije keuze van de persoon met ASS is het uitgangspunt in het vinden van een gevarieerd vrijetijdsaanbod waarbij gelijkwaardigheid en diversiteit centraal staan.

 

Wat doet Autisme Leeft?

 

De VZW Autisme Leeft is een vrijwilligersorganisatie die zich tot doel stelt vrije tijd en andere vormen van ondersteuning te organiseren en te stimuleren voor kinderen, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ass)  via cuturele, socio-culturele, sportieve en educatieve activiteiten.

Dit doel bereiken we momenteel via:

3 gespecialiseerde speelpleinwerkingen de Puzzel voor kinderen en jongeren (3 tot 21 jaar) met een autismespectrumstoornis tijdens de schoolvakanties in Hasselt, Maasmechelen en Overpelt (zomer 20120: 180 kinderen en jongeren en 280 vrijwilligers)

Een jeugdwerking de Spetters voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (6 tot 35 jaar) met een autismespectrumstoornis tijdens de weekends op zaterdagnamiddag en -avond (werkjaar 2020: 200 actieve leden);

paarden- en crea-atelier Paardenprikkels te Diepenbeek.

Diverse hobby's voor kinderen en jongeren met ass tijdens weekdagen.

 

Verder informeren we ouders en het werkveld over mogelijke vrijetijdsactiviteiten via onze FB-pagina en een sociale kaart gelinkt aan de website . We sensibiliseren en vormen externen via diverse initiatieven.

 

Hoe kan jij Autisme Leeft helpen?

 

 • Financiële steun

Autisme Leeft vzw organiseert in 3 regio’s in Limburg (Hasselt, Maasmechelen en Overpelt) gespecialiseerde speelpleinwerkingen de Puzzel voor kinderen en jongeren met autisme van 3 tot 21 jaar. In 2020 namen 180 kinderen en jongeren hieraan deel. Voor de organisatie van de 3 speelpleinen en de jeugdwerking de Spetters doet  Autisme Leeft vzw een beroep op meer dan 300 vrijwilligers:

 • 3 regioverantwoordelijken nemen de algemene leiding en supervisie waar
 • Per regio 4 tot 7 groepsverantwoordelijken die de volledige voorbereiding, organisatie en uitvoering ter plekke op zich nemen
 • Per kind wordt een kindbegeleider gezocht die individueel het kind begeleidt bij de uitvoering van de activiteiten.

Al deze vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
De kost voor de speelpleinwerkingen alleen al, bedroeg in 2020 meer dan 30.000 €. Als erkende vrijwilligersorganisatie ontving Autisme Leeft in jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Gemeenschap van ongeveer 13.000 €. Ondanks een deelnameprijs van 14 € per dag betaald door de ouders is dit nog ruim onvoldoende om deze vrijwilligerskosten, laat staan de werkingskosten, betaald te krijgen en is de vzw voor haar activiteiten afhankelijk van giften.

 

 • Vrijwilligers

 • administratie en secretariaat
 • hulp bij evenementen en campagnes
 • animatie
 • vervoer
 • webmastering en ICT
 • social media beheer
 • begeleiden van kinderen en jongeren tijdens de speelplein- en jongerenwerking
 • logistieke hulp in de speelpleinwerking (onderhoud keuken, eetzaal, ...)

 

 • Materiaal

 • drank en snack (drank, soep, wafels, koeken, fruit) voor de speelpleinwerking
 • informatica/burotica: laptops / beamer / professionele printer...
 • speelgoed en knutselmateriaal
 • werkgereedschap, naaimachines, naaimateriaal, kook- en bakgerei
 • kleding en huishoudlinnen
 • meubelen
 • hygiëne en onderhoudsprodukten
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 08/05/2021