Bednet verbindt volledig gratis langdurig zieke kinderen met hun klas om leerachterstand en isolement te vermijden.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2008

Bondgenotenlaan 134 bus 4
3000
Leuven
+32 016/20 40 45

De missie van Bednet

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, toch de lessen kunnen volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas. Zo zijn ze mee met de leerstof en blijven ze hun vrienden zien. Bednet is gratis voor school en gezin. 

 

Wat doet Bednet?

Met synchroon internetonderwijs (SIO) garandeert Bednet voor zieke kinderen en tienermoeders die tijdelijk niet naar school kunnen, onderwijs op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met hun klas. Sinds 1 september 2015 is het recht op synchroon internetonderwijs opgenomen in een decreet. Sinds het schooljaar 2016-2017 kunnen ook vijfjarige kleuters gebruik maken van Bednet. In opdracht en met steun van de Vlaamse Overheid wil Bednet tegen het einde van het schooljaar 2017-2018 800 kinderen helpen.

Concreet

Bednet in 2018: bekijk het filmpje.

 • In het eerste volledige schooljaar dat Bednet actief was (2007-2008), werden in totaal 37 kinderen begeleid.
 • Tijdens het schooljaar 2015-2016 waren dat 335 kinderen. In het schooljaar 2016-2017 begeleidde Bednet 511 kinderen.
 • Sinds de opstart van Bednet hebben al 1593 langdurig en chronisch zieke kinderen en jongeren uit 1111 Vlaamse scholen van synchroon internetonderwijs (SIO) gebruik kunnen maken.
 • In 1 op 5 Vlaamse scho­len is er een langdurig of chronisch ziek kind geweest dat dank­zij Bednet met zijn klas verbonden kon worden. In 567 scholen gebeurde dat zelfs al twee keer of meer.
 • 359 kinderen hebben 2 of meer schooljaren met Bednet gewerkt.
 • De kinderen en jongeren komen uit alle windrichtingen in Vlaanderen en Brussel.
 • 69% van de Bednetters komt uit het secundair onderwijs.
 • 55% van de kinderen gebruikt Bednet tussen 7 maanden en een schooljaar lang.
 • Kanker blijft met 26% de meest voorkomende pathologie dit schooljaar.

 

Hoe kan jij Bednet helpen?

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat
 • logistieke hulp (campagnes en evenementen)
 • animatie, informatie, sensibilisering
 • fondsenwerving
 • vertaling: Frans-Engels
 • ICT: installatie van Bednet-computers in scholen

Materiaal

 • informatica/burotica
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 07/07/2020