Bednet verbindt volledig gratis langdurig zieke kinderen met hun klas om leerachterstand en isolement te vermijden.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2008

Bondgenotenlaan 134 bus 4
3000
Leuven
+32 016/20 40 45

De missie van Bednet

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, toch de lessen kunnen volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas. Zo zijn ze mee met de leerstof en blijven ze hun vrienden zien. Bednet is gratis voor school en gezin. 

 

Wat doet Bednet?

Met synchroon internetonderwijs (SIO) garandeert Bednet voor zieke kinderen en tienermoeders die tijdelijk niet naar school kunnen, onderwijs op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met hun klas. Sinds 1 september 2015 is het recht op synchroon internetonderwijs opgenomen in een decreet. Sinds het schooljaar 2016-2017 kunnen ook vijfjarige kleuters gebruik maken van Bednet. In opdracht en met steun van de Vlaamse Overheid wil Bednet op termijn alle kinderen helpen die om medische redenen niet naar school kunnen.

Concreet

Bednet in 2019: bekijk het jaarverslag

 • In het eerste volledige schooljaar dat Bednet actief was (2007-2008), werden in totaal 37 kinderen begeleid. Sinds de beginjaren kende Bednet een sterke groei:

  • Tijdens het kalenderjaar 2016 maakten 517 leerlingen gebruik van Bednet. In 2017 begeleidde Bednet in totaal 732 kinderen. In 2019 waren dat al 1071 kinderen.

  • Sinds de opstart werd Bednet al meer dan 4116 keer ingezet in 1621 Vlaamse scholen.
  • In meer dan 1 op 4 Vlaamse scho­len is er een langdurig of chronisch ziek kind geweest dat dank­zij Bednet met zijn klas kon verbonden worden. In 912 scholen gebeurde dat zelfs al 2 keer of meer.

  • 737 kinderen hebben 2 of meer schooljaren met Bednet gewerkt. 

 • Heel concreet voor 2019:

  • Gemiddeld volgt ongeveer 3% van de Bednetters les in het kleuteronderwijs, 27% in het lager onderwijs en 70% in het secundair onderwijs.

  • Een Bednet-traject duurt gemiddeld zeven maanden.

  • De ziektebeelden waarvoor Bednet het meest aangevraagd werd, waren psychische kwetsbaarheid (22%), kanker (19%) en een ziekte van het bot-spierstelsel en bindweefsel (15%).

  • De kinderen en jongeren komen uit alle windrichtingen in Vlaanderen en Brussel.

 

Hoe kan jij Bednet helpen?

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat
 • animatie, informatie, sensibilisering
 • fondsenwerving

Materiaal

 • informatica/burotica
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/09/2020