Steun deze organisatie die de mogelijkheid biedt aan jonge onderzoekers om een onderzoeksproject in de pediatrie uit te voeren.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2019

Jean Joseph Crocqlaan 1/3
1200
Brussel
0032 (0) 2 477 25 89

The Belgian Kids Fund medische onderzoek

De oorsprong en missie van The Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research (BKF)

Deze organisatie ondersteunt medisch wetenschappelijk onderzoek in de kindergeneeskunde. Om kinderziektes beter te genezen, moet je ze eerst goed begrijpen.

 

Wat doet The Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research (BKF)?

 

  • The Belgian Kids’ Fund  of het Wetenschappelijk Fonds van het Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola in Jette (UKZKF) streeft ernaar jaarlijkse onderzoeksbeurzen te financieren voor jonge artsen of universitaire onderzoekers. Dit onderzoek moet uitgevoerd worden in het kader van een doctoraat of onderzoeksthesis (in België of in het buitenland) en maakt deel uit van de academische activiteiten van het Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). BKF ondersteunt jaarlijks 15-20 wetenschappers door hen een beurs van 41.000€ aan te bieden. Elke fellow kan in aanmerking komen voor 2 verlengingen. Zo kan de fellow maximaal 3 jaar van een beurs genieten om een onderzoek te voltooien. Sinds de oprichting van dit Wetenschappelijk Fonds in 1995, heeft het reeds meer dan 190 beurzen toegekend, zijn er in de afgelopen jaren meer dan 65 doctoraatsthesissen behaald en zijn er sindsdien meer dan 380 publicaties verschenen in internationale wetenschappelijk tijdschriften. Onze beursstudenten hebben ook al verschillende prijzen behaald, waaronder de prestigieuze “GSK Vaccines-prijs in immunologie, toegekend door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde in België, aan Professor Pierre Smeesters.
  • Dankzij al dit onderzoek dragen we bij aan de constante bijscholing en uitbreiding van de medische kennis van alle actoren in de gezondheid van kinderen (artsen, verpleging, psychologen,…). Onze beursstudenten hebben al onderzoek verricht in bijna alle disciplines ( oncologie, dermatologie, genetica, cardiologie, psychologie, diabetologie,…) van de kindergeneeskunde. Zij kunnen dan ook als getalenteerde professionals worden beschouwd die bijdragen aan een betere gezondheid van kinderen. Er worden nieuwe behandelingen opgestart of hun onderzoek zal meehelpen om de ontwikkeling van bepaalde ziektes beter te begrijpen.
  • The Belgian Kids' Fund lanceert regelmatig ook gezondheidscampagnes bij het grote publiek om het fysieke en mentale welzijn van kinderen te verbeteren.

 Hoe kan je The Belgian Kids’ Fund for Pediatric (BKF) research helpen?

The Belgian Kids’ Fund heeft je donaties nodig voor:

-        De toekenning een 15-tal  jaarlijkse onderzoeksbeurzen van elk 41.000€.

-        Gezondheidscampagnes organiseren voor het grote publiek rond gezondheid van kinderen.

Update 2021

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 30/06/2021