Gratis ter beschikking stellen van blindengeleidehonden aan personen met een visuele handicap

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

Onafhankelijkheidslaan 45
3600
Genk
(+32/) 089-30 50 60

De missie van Blindengeleidehondenschool Genk

Blindengeleidehondenschool Genk vzw is een non-profitorganisatie die tot doel heeft: met zorg geselecteerde pups positief opvoeden en opleiden tot kwaliteitsvolle blindengeleidehonden en deze kosteloos ter beschikking stellen aan personen met een visuele handicap om hun zelfstandigheid en mobiliteit te vergroten.

Wat doet Blindengeleidehondenschool Genk?

 • Opleiding en plaatsing van blindengeleidehonden
  Jaarlijks plaatst de vzw blindengeleidehonden bij blinden en slechtzienden in Vlaanderen. Het proces van pup tot blindengeleidehond neemt 2,5 jaar in beslag. Pups worden op basis van gedrag, gezondheid en karakter geselecteerd wanneer ze enkele weken oud zijn. Daarna verblijft de hond gedurende een jaar in een gastgezin. In het gastgezin start het socialisatieproces en leert de pup alle facetten van het dagelijks leven kennen: openbaar vervoer, markten, evenementen, verkeer, andere dieren, lawaaihinder, winkelcentra,...Wanneer de jonge hond het gastgezin verlaat, volgt een medische keuring. Na de goedkeuring van de dierenarts start de aspirant-blindengeleidehond zijn opleiding bij de instructeur van Blindengeleidehondenschool Genk. Aan het einde van een intensieve training van acht maanden volgt het eindexamen en start de stage met de toekomstige persoon met een visuele handicap.

 • Kostenplaatsje van de geleidehond
  De kosten voor de aankoop, voeding, opleiding door professionele instructeurs, en medische opvolging van een blindengeleidehond lopen op tot 20 000 €. Daarvoor kan de persoon met een handicap bij de overheid een tussenkomst (max 13.000 €) vragen. Maar lang niet alle personen met een visuele handicap kunnen hierop een beroep doen. Blindengeleidehondenschool Genk evalueert elke aanvraag, en stelt kosteloos een geleidehond ter beschikking, ongeacht of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst van de overheid. De vzw zelf ontvangt voor haar werk geen subsidies.

De vzw is door de Vlaamse Overheid erkend om haar opgeleide honden en honden in opleiding de titel en het certificaat van assistentiehond te geven. De machtiging is geldig voor een periode van 5 jaar tot 31/12/2019. Sinds 2016 is de vzw ook geaccrediteerd lid van de International Guide Dog Federation.

De vzw werkt nagenoeg zonder subsidies en behalve de hoofdinstructeur, die tevens de administratie van de vzw verzorgt, zijn de hondentrainers vrijwilligers.

Hoe kan jij Blindengeleidehondenschool Genk helpen?

Financiële steun

 • voor de aankoop van drie of vier labradorpups. Totale kostprijs: € 4.000,00 (€ 1.000,00 per pup)
 • voor de uitzet van vijf pups (mand, halsbanden, lijnen, drink- en eetbakken, bench, speelgoed, ...) een totaal van  1.250 € (250 € per puppy)
 • voor de uitzet van drie afgestudeerde blindengeleidehonden (kussen, halsband, lijn, drink- en eetbakken, ...):300 € per aspirant blindengeleidehond)

 • voor de inrichting en omheining van een speel- en losloopterrein voor de aspirantgeleidehonden.

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat

 • animatie, informatie, sensibilisering

 • boekhouding
 • fondsenwerving: bemannen van verkoop- en informatiestanden op evenementen
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 10/07/2019