Solidariteitsprojecten van, voor en met blinden en slechtzienden: diensten op maat voor mensen met een visuele handicap

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Oudenburgweg 40
8490
Varsenare
050/40 60 50

De missie van Blindenzorg Licht en Liefde

Als onafhankelijke organisatie streeft Blindenzorg Licht en Liefde vzw (BLL) ernaar om voor de blinde en slechtziende medegemeenschap in Vlaanderen en Brussel expertise op te bouwen, deze actueel te houden en deze toekomstgericht te ontwikkelen. BLL wil dit doen door geschikte en aangepaste oplossingen aan te bieden, door aantrekkelijke, correcte en klantvriendelijke procedures te hanteren en door dienstverlening toegankelijk te maken voor iedereen die ze nodig heeft, om aldus bij te dragen tot de verbetering van het leven en de levenskwaliteit van blinden en slechtzienden.

Wat doet Blindenzorg Licht en Liefde?

In samenwerking met een netwerk van andere organisaties, professionelen en vrijwilligers, voorziet BLL in de essentiële infrastructuur en een organisatorisch kader ter ondersteuning en ontwikkeling van haar missie en doelstellingen:

 • Vlaamsoogpunt-en: een uitgebreide dienstverlening aan huis over heel Vlaanderen en Brussel vanuit de lokale vlaamsoogpunt-en. Deze dienstverlening omvat onder meer een sociale dienst, een ergodienst (thuisbegeleiding), Low Vision aan Huis, lichtadvies, een hulpmiddelendienst, TReye-IT (tweedehandshulpmiddelen), Anysurfer (toegankelijke websites), toegankelijke lectuur, expertisecel toegankelijkheid, Vivor (vormingscel), XiNiX (een kleurrijke ontdekking van het donker).
 • Samenwerkingsverbanden met tientallen gelijkaardige organisaties, maar ook met private en openbare instellingen om de aanwezige handicapspecifieke expertise zo breed mogelijk in te zetten en de kennis over deze problematiek verder uit te bouwen;
 • Oplossingen zoeken voor blinden en slechtzienden zodat ze deel kunnen blijven uitmaken van onze snel ontwikkelende maatschappij (tientallen projecten).

Concrete voorbeelden

 • Blind D-mobiel: rondrijdend demo- en advieslabo met hoogtechnologische hulpmiddelen (computers, vergrotingstoestellen, spraaksoftware, smartphones,...) die kunnen worden uitgetest onder begeleiding van gespecialiseerde medewerkers (2,5 VTE). Bedoeling is dat de slechtziende of blinde persoon een zo goed mogelijke keuze van hulpmateriaal kan maken (om de objectiviteit te bewaren staat BLL niet in voor de verkoop).
 • Low-Vision aan huis: het adviseren en uitproberen van vergrotingsmateriaal onder begeleiding van orthopedisten zodat de slechtziende de juiste keuze kan maken (om de objectiviteit te bewaren staat BLL niet zelf in voor de verkoop). Er wordt een advies geformuleerd dat personen met een visuele handicap kunnen gebruiken bij hun aankoop in de reguliere winkels.
 • Anysurfer: is een toegankelijkheidslabel voor websites. Anysurfer organiseert opleidingen, sensibilisering en screent websites in functie van hun toegankelijkheid voor mensen met leesproblemen. www.anysurfer.be 
 • TReye-IT: proefproject ism VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) rond het ophalen, nakijken, herstellen en terug ter beschikking stellen van tweedehands hoogtechnologische hulpmiddelen.
 • Vlaams Senioren Oogpunt: samenwerking met verschillende organisaties om via een uitgebouwde ondersteuning oudere blinden en slechtzienden met een bijkomende handicap de mogelijkheid te bieden om langer thuis te blijven wonen.
 • Dienst toegankelijke lectuur: het omzetten van boeken en muziek in braille en het inspreken van boeken door vrijwillige inlezers.
 • 'Rare Snuiters': een meermaals bekroond inclusief kinderboek. 'Inclusief' betekent dat het voor iedereen toegankelijk is, zowel voor blinden als slechtzienden, maar ook goed ziende kinderen ontdekken zo spelenderwijs de ervaringswereld van blinde en slechtziende leeftijdgenootjes, met codes in braille en bijhorende cd met 'gps voor de vingers'. www.raresnuiters.be 
 • Xinix - inleefervaringen
  • ontmoetingen met het donker olv blinde en slechtziende gidsen. Bezoekers kunnen tastend met een witte stok een parcours in het donker verkennen: een drukke straat, een park, een markt, een leefruimte,... 
  • diner in het donker met blinde en slechtziende kelners en een cultureel intermezzo
  • voelklasje voor kinderen: via spelletjes en verhalen kunnen kinderen kennismaken met een leven zonder zicht

Hoe kan jij Blindenzorg Licht & Liefde helpen?

Financiële steun

Blindenzorg Licht en Liefde ontvangt geen structurele subsidies en hangt voor haar werking grotendeels van giften en projecttoelagen af.

 • voor het ondersteunen, begeleiden, revalideren van mensen die na hun 65e blind of slechtziend worden. Deze mensen komen namelijk niet meer in aanmerking voor een erkenning via het VAPH.
 • voor de low-vision dienst aan huis
 • voor de Blind D-Mobiel
 • voor de uitbouw van een bedrijvencentrum: bedrijvigheid met innovatief, creatief of renoverend karakter door, voor en van blinden en slechtzienden met maatschappelijke relevantie en economisch potentieel. BLL wil op haar domein een woonsite creëren voor mensen met een visuele handicap en verschillende graden van zelfredzaamheid. Op het terrein is ruimte voor alle facetten van tewerkstelling (begeleiding ism vdab, toeleiden naar tewerkstelling, dagbesteding, etc). Er is ook ruimte voorzien voor sociale woningbouw, zodat niet-visueel gehandicapte personen er samen leven met blinden en slechtzienden. Het is ook de bedoeling op het terrein werkgelegenheid te creëren voor personen met een visuele handicap in een restaurant dat tevens voor buitenstaanders wordt opengesteld. Termijn: 3 à 5 jaar. BLL is nog op zoek naar personen die het project willen meefinancieren. 
 • voor de uitbouw van een vakantiehuis en lichtbelevingsruimte nabij Leuven (Veltem), waar personen met een visuele beperking het vakantieverblijf kunnen combineren met een intensieve begeleiding op het vlak van mobiliteit en zelfredzaamheid en advies kunnen krijgen rond aangepaste verlichting in de eigen woning.

Vrijwilligers

Voor de onderstaande taken zoekt Blindenzorg Licht en Liefde voortdurend vrijwilligers die ook via VeBeS (de Vereniging van Blinden en Slechtzienden) ingezet worden. De vrijwilligers (ook personen met een visuele handicap) krijgen een opleiding in functie van hun taak. De frequentie is bespreekbaar:

 • notarisbezoeker
 • ondersteuner lotgenotenactiviteiten met blinde en slechtziende personen
 • inlezer voor audioboeken voor blinde en slechtziende mensen
 • hulp bij onthaal
 • bestuurder van de vzw
 • hulp bij praktische zaken bij blinde en slechtziende mensen
 • hulp bij allerlei administratief werk
 • begeleider van blinde en slechtziende mensen bij reizen.

Materiaal

De vzw recupereert hoogtechnologische leeshulpmiddelen, die na revisie opnieuw ter beschikking worden gesteld.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 26/02/2019