Kleinschalige en duurzame en ontwikkelingsprojecten in Tanzania

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

Hoegaardsesteenweg 31
3360
Bierbeek
+32 485 75 84 39

De missie van Bollé Bollé

Bollé Bollé werft fondsen voor duurzame en kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Tanzania. Het gaat steeds om concrete, duidelijk afgebakende plannen met de nadruk op onderwijs, gezondheidszorg, voedsel- en watervoorziening. Speciale aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en de veiligheid van vrouwen en aan de bescherming van het milieu. 

Wat doet Bollé Bollé?

Bollé Bollé vzw werft in België fondsen waarmee ze de projecten van wijlen Pater Bolle, priester-ondernemer (°1933 - +2014) in Tanzania steunt. De drie grootste projecten die de vzw recentelijk ondersteunde zijn:

 • ST. MAGRETH MARY ALAKOK SECONDARY BOARDING SCHOOL FOR GIRLS:
  Bouwen van een secundaire meisjesschool met internaat voor 900 meisjesstudenten in Igunga. Onderwijs voor meisjes is niet vanzelfsprekend in Tanzania: meisjes worden van jongs af aan ingeschakeld in het huishouden en op het veld.  Het district Igunga had geen enkel internaat waar meisjes terecht konden. Omdat degelijk onderwijs de voedingsbodem is voor een betere toekomst, wilde Pater Bolle een meisjesschool met internaat realiseren. De bouwwerken voor deze school startten in 2008 en werden volledig door Bollé Bollé vzw gefinancierd. De eerste leerlingen startten in januari 2009. Alle klassen, slaapzalen, refters, keuken, computer- en schoollabo’s zijn intussen klaar. In 2016 werd het laatste gebouw afgewerkt: een administratief gebouw met directielokalen, secretariaat, vergaderzaal en leraarskamer. Omdat er tijdens het zes maanden lange droge seizoen geen druppel regen valt en drinkbaar water dus een groot probleem vormt, werden er watertanks gebouwd. In totaal kunnen kan de school nu 550.000 liter regenwater opvangen. De school werd ook uitgerust met een waterzuiveringsunit die werkt met zonne-energie. zie ook: http://www.bollebolle.be/nl/projecten/bouw-secundaire-school
 • ST. LEO THE GREAT ENGLISH MEDIUM PRE- AND PRIMARY SCHOOL:
  Uitbreiden van een gemengde lagere school met internaat in Igunga. Deze lagere school werd door pater Bolle opgericht in 2004 en biedt plaats aan ca. 650 leerlingen waarvan de helft op het internaat verblijft. Op vraag van pater Bolle werd de school sinds 2008 systematisch door Bollé Bollé vzw uitgebreid met klassen, slaapzalen, een keuken en een grote eetzaal. Daarnaast zorgde Bollé Bollé vzw in 2013 voor de inrichting van een computerklas en werd er net als in de secundaire school een waterzuiveringsunit op zonne-energie geïnstalleerd. Begin 2017 werden 5 nieuwe klassen in gebruik genomen. Om de duurzaamheid van de poreuze betonvloeren te verbeteren, werden alle klassen en slaapzalen voorzien van vloertegels. In het voorjaar van 2017 werd een bestaand gebouw verbouwd zodat ook in deze school de administratieve functies en schooldirectie een definitieve plaats hebben gekregen.

 

 • ALVERA ORPHANAGE:
  Het kleinschalige weeshuis van mama Alvera, een vroegere medewerkster van pater Bolle, is gelegen in Kishuro (Bukoba) en biedt al meer dan 40 jaar lang onderdak aan 25 tot 40 weeskinderen. Op vraag van mama Alvera bouwde Bollé Bollé vzw in 2013 een nieuwe, multifunctionele eetzaal. In 2016 werd een gebouw opgetrokken met slaapkamers voor 25 kinderen. Daarnaast werden enkele andere gebouwen gerenoveerd en werden ook alle ruimtes voorzien van LED-verlichting op basis van zonnepanelen.

 Het volgende project wil de vzw realiseren in 2017-2019:

 • SOLAR FOR IGUNGA -  duurzame energie voor 2 scholen en een hospitaal in Mwanzugi: plaatsen van  een solarinstallatie bestaande uit zonnepanelen, accu-banken en lader-omvormers. Bedoeling is om zo alle slaapzalen, refters, administratieve gebouwen en het operatiekwartier van het hospitaal te voorzien van duurzame energie, zodat deze geen last meer hebben van de voortdurende stroompannes in Tanzania. De vzw wil:
  • de veiligheid op de internaten van hun scholen verhogen en leerlingen de kans geven om 's avonds te studeren
  • de afvalberg van afgedankte batterijen voor zaklampen stoppen en overschakelen op kwalitatieve LED-verlichting
  • problemen met generatoren vermijden bij soms levensbedreigende situaties in het hospitaal

 

Hoe kan jij Bollé Bollé helpen?

Financiële steun

 • Voor het nieuwe project 'Solar for Ilunga': de studie voor deze twee installaties is zo goed als afgerond. Momenteel is de vzw op zoek naar de financiële middelen om de installatie in de periode 2017-2019 te kunnen verwezenlijken.
 • Daarnaast heeft de vzw ook middelen nodig voor:
  • het onderhoud van de secundaire meisjessschool met internaat
  • de afwerking van de lagere school
  • een project rond watervoorziening in hun weeshuis in Bukoba

Vrijwilligers in België

 • logistieke hulp (campagnes en evenementen)
 • fondsenwerving

Vrijwilligers in het buitenland

 • animatie van begunstigden, schoolbegeleiding
 • onderhoud, bouw

 

Materiaal

 • werkgereedschap
 • didactisch- en schoolmateriaal
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 13/07/2020