Met organisatie wereldwijd werken aan een wereld zonder ongelijkheid

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

De missie van Broederlijk Delen

Broederlijk Delen kiest voor een alternatief: 'genoeg is goed' in plaats van 'nooit genoeg'. Dat doen we niet alleen. We willen een brede solidariteitsbeweging zijn, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Samen bouwen we aan onze droom van een wereld zonder ongelijkheid.

Wat doet Broederlijk Delen?

Samen met organisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Israël en Palestina werken we aan drie grote projecten.

  • 1. Om lokale boerengemeenschappen meer zelfstandigheid te geven promoten aan agro-ecologie, een manier van aan landbouw doen die de boeren in staat stelt om meer te diversifiëren, beter met de natuur mee te werken en sterker in hun schoenen te staan oa bij de klimaatsverandering.
  • 2. We steunen (inheemse) gemeenschappen in Latijns-Amerika in hun strijd tegen grote ontginningsprojecten die hun grondgebied en hun leven bedreigen. We verdedigen de mensenrechten en gaan op politiek niveau lobbyen om bedrijven te verplichten rekening te houden met mensen en de natuur bij het ontginnen van grondstoffen.
  • 3. In (voormalige) conflictgebieden streven we naar verwerking, verzoening en samenwerking. We klagen onrecht aan en lobbyen op het politieke niveau voor vrede en inspraak.


Hoe kan jij Broederlijk Delen helpen?

Met financiële steun:

Jouw gift helpt de plannen van onze partners in Afrika, Latijns-Amerika en Israël/Palestina uit te voeren.

Als vrijwilliger:

  • Hulp bij evenementen en campagnes
  • Boekhouding
  • Fondsenwerving
Update 2020
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 30/09/2020