Buurtwerk 't Lampeke brengt het verhaal over de kracht van mensen en het belang van solidariteit.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Riddersstraat 147
3000
Leuven
016/23 80 19

 De missie van Buurtwerk't Lampeke

Buurtwerk 't Lampeke werkt samen met een diverse groep mensen aan een warme en solidaire samenleving zonder armoede en sociale uitsluiting. Iedereen is welkom. Centraal staat het realiseren van de grondrechten voor iedereen.

Buurtwerb 't Lampeke

 Wat doet Buurtwerk't Lampeke?

De integrale manier van werken is noodzakelijk om de strijd tegen armoede en uitsluiting aan te gaan. Buurtwerk 't Lampeke gelooft sterk in een aanklampende manier van werken, waarin vertrouwensbanden op lange termijn en de menselijke relatie centraal staan. Buurtwerk 't Lampeke bestaat uit 5 deelwerkingen, die samen de werking maken.

 

 • Dagopvang de Wurpskes: baby’s, peuters en ouders

 • Prego, de gezinswerking: (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen
 • Kinderwerking Fabota: kinderen binnen basisonderwijs en hun ouders
 • Jongerenwerking den Tube: jongeren vanaf 12 jaar
 • Buurthuis ’t Lampeke: volwassenen

 

Essentieel hierbij zijn de laagdrempelige, warme plekken in de buurt. Deze ontmoetingsplekken zijn een versterkende plaats om zowel talenten als sociale netwerken te ontwikkelen. De menselijke relatie staat centraal. (www.hoopverlening.be)

 

Buurwerk 't Lampeke organiseert inhoudelijk groepswerk rond diverse thema's: onderwijs, cultuur, energie, huisvesting, opvoeding, gezondheid, duurzaamheid … Het streeft naar participatie en betrokkenheid in de eigen werking en in de samenleving, waarbij mensen in armoede volledig betrokken worden. Ook een brede samenwerking is essentieel: samen met anderen krachten  bundelen en bruggen bouwen (www.overbruggen.be).

 

In woord en beeld het verhaal van de organisatie.

 

Ondek  relevante resultaten en cijfermateriaal van hun werking

Hoe kan jij 'Buurtwerk 't Lampeke helpen?

 • Buurtwerk ’t Lampeke zoekt elk jaar minstens 150.000 euro bij schenkers om haar werking mogelijk te maken en uit te bouwen. Dit vanuit diverse projecten en noden. Vraag gerust meer info: info@lampeke.be.

Vrijwilligers in België

 • hulp bij evenementen en campagnes: ’t Lampeke heeft graag een pool van mensen om beroep op te doen bij feesten of evenementen
 • karweitjes, onderhoud: mensen die kunnen helpen met het onderhoud van het fietsenpark en de volkstuin
 • fondsenwerving: extra ondersteuning is hierin altijd welkom
 • schoolbegeleiding: vrijwilligers voor de huiswerkklas voor lagereschoolkinderen
 • webmastering en ICT: iemand met echte ervaring en expertise betreffende ICT
 • andere: vrijwilligers die mee in dialoog gaan over huisvestingsproblematiek

Materiaal

 • niet-bederfelijke eetwaren
 • knutselmateriaal
 • gereedschap
 • producten voor kinderverzorging
 • didactisch-en schoolmateriaal
 • hygiëne- en onderhoudsprodukten
 • medisch materiaal

Update 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 26/04/2021