Duurzame oplossingen voor slachtoffers van conflicten, natuurrampen, armoede en migratie

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Caritas MozambiqueDe missie van Caritas International België

Caritas International België is de Belgische schakel van een wereldwijd netwerk van 162 christelijke organisaties. Ze zijn samen actief in 200 landen en regio's in crisishulp, ontwikkeling en vredesopbouw. Caritas International België helpt slachtoffers van oorlogsgeweld, natuurrampen, armoede en migratie met materiële en niet-materiële hulp. Caritas kiest resoluut voor de armsten. Ze ontwikkelt programma's in eigen beheer en steunt ook gemeenschappelijke programma's van het Caritasnetwerk. In België begeleidt ze asielzoekers en migranten. 

 

Wat doet Caritas International België?

In het buitenland

Of de slachtoffers nu vluchtelingen zijn of in hun eigen land werden getroffen, ze ontvangen humanitaire hulp van Caritas over de hele wereld via:

 • een snelle reactie op noodsituaties tijdens crises;
 • heropbouw- en ontwikkelingsprojecten na de noodtoestand;
 • grootschalige programma’s voor voedselzekerheid;
 • een focus op rampenbestrijding en -preventie;
 • diverse microprojecten.

 Elk jaar ondersteunt het wereldwijde netwerk van Caritas meer dan 60 miljoen mensen via de 162 lokale organisaties.

 

Caritas International belgië op donorinfo.be

In België

Caritas steunt migranten door een humaan en individueel antwoord te bieden op ieders migratieparcours via:

 • de opvang en sociale begeleiding van verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) met een kwetsbaar profiel (alleenstaande moeders, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, mensen met een ziekte of beperking, …);
 • een waardige opvang binnen kleinschalige structuren en collectieve centra;
 • ondersteuning bij de integratie van erkende vluchtelingen;
 • eerstelijnsdienstverlening voor migranten;
 • steun bij gezinshereniging;
 • bezoek aan gesloten centra;
 • bijstand bij vrijwillige terugkeer en duurzame re-integratie in het land van herkomst.

 

 

 

 

Hoe kan jij Caritas International België helpen?

Financiële steun voor:

 • voedsel voor slachtoffers van gewelddadigeh conflicten in Ethiopië;
 • noodhulp voor slachtoffers van de explosie in Beiroet Libanon;
 • strijd tegen coronavirus;
 • strijd tegen honger in Oost-Afrika;
 • projecten voor vluchtelingen;
 • noodfonds.

Vrijwilligers in België:

 • administratie/secretariaat;

 • vertalingen: FR/NL/EN;
 • andere: activiteiten met  jongeren en volwassen binnen onze opvangstructuren en integratieprojecten.

Update 2021 

Copyright foto: David O'Hare en Isabel Corthier

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 13/05/2021