Belangenorganisatie voor holebi's en transgenders

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2015

De missie van Cavaria

Çavaria is de koepelorganisatie voor holebi’s en transgenders in Vlaanderen en Brussel. Çavaria streeft het welzijn na en komt op voor de rechten van homo's, lesbiennes, bi's en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven. Çavaria inspireert, stimuleert en ondersteunt verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit.

Wat doet Cavaria?

Onderwijs

Onze samenleving is doordrongen van genderstereotypen. Al vanaf een jonge leeftijd krijgen kinderen hier mee te maken.  Kinderen krijgen verschillend speelgoed op basis van hun geslacht, krijgen andere kleren en worden verschillend behandeld en aangesproken. Meisjes in het roze en jongens in het blauw? Çavaria vindt dat kinderen de ruimte moeten krijgen om zelf te ontdekken wie ze zijn en wat ze leuk vinden.

Daarom geeft çavaria elk jaar meer dan 200 vormingenin het kleuteronderwijs, de lagere school en de secundaire school.  Een holebi- en transgendervriendelijke samenleving begint immers in de klas.

Meer info: https://www.schooluitdekast.be/

Holebi- en transgenderasielzoekers en vluchtelingen

Mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging zoeken hier een veilige thuis. Ook lesbische, gay, biseksuele en transgender personen (LGBT’s). Zij hebben specifieke noden en verdienen aandacht.

Met het project ‘Safe Havens’ helpt çavaria bij de opvang en begeleiding van LGBT-asielzoekers en -vluchtelingen. Çavaria leidt referentiepersonen op als steunpunt binnen hun eigen opvangcentrum. Zij sensibiliseren op hun beurt hun collega’s, geven hen informatie en tips. Deze mensen zijn ook een vertrouwenspersoon voor de asielzoekers en vluchtelingen zelf. Ze kunnen bij hen op een veilige manier uitkomen voor hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit en in contact gebracht worden met lotgenoten en/of LGBT-verenigingen.

Daarnaast organiseert çavaria ook ontspannende activiteiten voor de LGBT-asielzoekers- en vluchtelingen. Zo kunnen ze elkaar ontmoeten en leren kennen.

Transgenderkinderen en hun ouders

Jonge transkinderen maken een intens proces door. Ook hun ouders zitten met veel vragen. Ga je met het wisselen van genderrol van je kind mee? Of is het beter om ertegenin te gaan? En als je dat doet, kan het kind dan nog wel zichzelf zijn? Praat je erover met familie en vrienden? En wat doe je met school? Wat zeg je tegen de leerkracht? Wat te doen als je kind gepest wordt? Wat doe je met reacties uit de omgeving? Wat brengt de toekomst voor mijn kind? Hoe plaats je de gevoelens die je bij dit proces hebt?

Çavaria zorgt ervoor dat ook ouders van trans*kinderen de nodige informatie, hulp en ondersteuning krijgen. Daarvoor wil de vzw graag een brochure drukken om te verspreiden bij ouders van transgenderkinderen.

 


Hoe kan jij Cavaria helpen?

Financiële steun  voor

  • het ontwikkelen en aanbieden van vormingen in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs rond holebi’s en transgenders, rond genderstereotypen. Per 200 euro kan çavaria 1 vorming aanbieden aan een school.
  • het opleiden en begeleiden van referentiepersonen in vluchtelingencentra als vertrouwenspersoon en als steunpunt voor holebi- en transgenderpersonen op de vlucht. En het organiseren van activiteiten voor holebi- en transgenderpersonen die op de vlucht zijn. Per 100 euro kan çavaria 1 leuke activiteit aanbieden aan de holebi- en transgendervluchtelingen.
  • het ontwikkelen en drukken van een brochure voor ouders van transgenderkinderen. Per 5 euro kan çavaria 1 brochure drukken en verspreiden.   

Vrijwilligers in België

  • Redactie: ZiZo-magazine & Website ZiZo online:  je kan helder en foutloos schrijven, standpunten formuleren, deadlines respecteren. Frequentie: minimaal 2 artikels/jaar en deelname aan 4 redactievergaderingen.
  • Deelnemers werkgroep Internationale politiek. je hebt kennis van de werking van Europese politieke instellingen, je hebt interesse in internationale politiek met focus op Europa.  Frequentie: je neemt deel aan de vergaderingen (gemiddeld 4 / jaar). 
  • Deelnemers expertengroep LGBT eisenplatform:  je hebt expertise  (door eigen ervaring, opgebouwd uit interesse, door studie op 1 of meerdere gebieden aangaande het eisenpakket van de holebi- en transgenderbeweging (bvb familierecht, asiel, donorschap, verkiezingen, discriminatiewetgeving, …). Frequentie: je neemt deel aan vergaderingen ( gemiddeld 8 / jaar)
  • Communicatie: Vertalingen Nederlands Frans, Engels
  • Logistieke hulp bij campagnes of evenementen: evenementen mee op poten zetten, shift achter de bar, stands bemannen
  • Logistieke hulp:karweitjes, klusjes

 

http://cavaria.be/vrijwilligersjobs 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 29/10/2020