Zelfmoordpreventie via een zelfmoordlijn, psychologische begeleiding en opleidingen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2011

Sociale missie

Het Centre de Prévention du Suicide (CPS) heeft een groot aantal complementaire diensten specifiek bedoeld voor hulp en steun aan, en begeleiding van elkeen die geconfronteerd wordt met zelfmoord. 

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 03/01/2019