Centre Tilou vzw

Opvang, revalidatie en herscholing van mensen met een meervoudige handicap

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2008

rue Grande, 216
7020
Maisières
+32 (0)65 401 717

Sociale missie

Het Centrum Tilou onthaalt het hele jaar door, 24/24u, een dertigtal jongvolwassenen met een ernstige meervoudige handicap. De vzw wil hen in eerste instantie een zekere levenskwaliteit bieden en hun welzijn bevorderen. Het totale gebrek aan autonomie van de bewoners vraagt van het personeel extra inspanning wat betreft basiszorg en verschillende stimuleringsprojecten.

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 21/02/2019