Preventie van zelfdoding door Zelfmoordlijn, vorming en studiewerk

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2011

De missie van het CPZ

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werkt aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking* van die preventie. CPZ wil suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis. Het CPZ wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen en hun omgeving. Niet in de plaats van het professionele aanbod, wel met een daaraan complementair aanbod.
Concreet wil het CPZ:

 • Methodieken ontwikkelen en uitvoeren in het kader van laagdrempelige telezorg
 • Vormingsmodules ontwikkelen en implementeren
 • Expertise verzamelen en delen met de samenleving

In de combinatie van al deze elementen ligt de sterkte van de werking van het Centrum.

Wat doet het CPZ?

 • De Zelfmoordlijn 1813 is een erkende nooddienst voor iedereen die aan zelfdoding denkt, er in zijn of haar omgeving mee confronteerd wordt, of zelf nabestaande is. Via telefoon, chat of email kun je er gratis en anoniem terecht voor een hulpverlenend of ondersteunend gesprek. In 2017 beantwoordde de Zelfmoordlijn, chat en email 15.073 oproepen. De werking van de Zelfmoordlijn, chat en email, wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Zij worden gescreend door het CPZ en krijgen een opleiding die drie maanden duurt. 


 • Deskundigheidsbevordering behoort tot één van de meest effectieve strategieën ter preventie van suïcide. De Vormingsdienst van het CPZ ontwikkelt, organiseert en begeleidt vormende activiteiten op gebied van de preventie van zelfdoding. Zo worden mensen ondersteund om op een betrokken en wetenschappelijk onderbouwde manier mee te werken aan het verminderen van het aantal suïcides in de samenleving. De Vormingsdienst biedt een ruime waaier vormende activiteiten aan en doet dit vanuit de expertise die het CPZ in haar 35 jaar bestaan heeft opgebouwd. Meer info.
 • De Studiedienst van het CPZ wil kennis over suïcidepreventie, in het bijzonder met betrekking tot laagdrempelige tele-zorg en crisisoverbrugging; verzamelen, verwerken en toegankelijk maken voor het brede publiek. Hiervoor volgt en bestudeert de studiedienst systematisch feiten, cijfers, inzichten en voorbeelden over en van suïcidepreventie. Met het opvolgen van eigen gegevens en ervaringen van de Zelfmoordlijn wil het CPZ ook zelf een bijdrage leveren aan onderzoek naar suïcide en de preventie ervan. Het CPZ wil met haar multidisciplinaire team steeds een brug slaan tussen theorie en praktijk en vormt met deze unieke positie een aanspreekpunt voor het werkveld en het brede publiek.
 • Samen met de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent vormt het CPZ het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). Dit samenwerkingsverband werd door de Vlaamse Overheid erkend als partnerorganisatie voor de preventie van zelfdoding. VLESP ontwikkelde onder andere de app BackUp, die tools biedt om crisismomenten het hoofd te bieden.

 

Hoe kan jij het CPZ helpen?

Financiële steun voor

 • een gesprek met de Zelfmoordlijn kost 10 euro. Tijdens deze gesprekken staan crisisoverbrugging en het doorbreken van het isolement waarin onze oproepers zich vaak bevinden centraal.
 • de uitbouw van de vrijwilligerswerking: jaarlijks probeert CPZ een 50-tal nieuwe vrijwilligers op te leiden. De logistieke organisaties van zo’n opleiding, de trainers, de catering, het vormingsmateriaal, … kost 1.000 euro per groep. Jaarlijks heeft de vzw minstens 6 groepen.
 • de ondersteuning van een vrijwilliger: de vrijwilligers worden niet vergoed. Af en toe eens een extra voor de 150 CPZ-vrijwilligers is steeds welkom: gaande van koekjes en drankjes voor tijdens de wachten tot een presentje met Kerst of naar aanleiding van de dag van de vrijwilliger. Per vrijwilliger kost dit 100 euro per jaar. 
 • logistieke steun: het CPZ is voor haar werking sterk afhankelijk van techniek. Expertise op dit vlak, maar ook bv. telefoons zijn nodig om de Zelfmoordlijn draaiend te houden, en elke vrijwilliger vlot zijn of haar werk te laten doen.

 Giften aan het CPZ komen in aanmerking voor fiscale attesten. Meer info.

Vrijwilligers in België

 • onthaal/luisterend oor/begeleiding
  De Zelfmoordlijn is een gratis en anonieme erkende nooddienst voor mensen die aan zelfdoding denken, hun omgeving en nabestaanden na zelfdoding. Via telefoon, chat of e-mail trachten vrijwilligers samen met de oproepers de crisis te overbruggen. Als beantwoorder maak je voor oproepers misschien wel het verschil tussen leven en niet verder leven. 
  De vrijwilligers wisselen elkaar af, om op die manier een vlotte bereikbaarheid van de Zelfmoordlijn te garanderen.
  Om vrijwilliger te worden, heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Wel zijn er een aantal basisvereisten, zoals inlevingsvermogen, een open houding ten aanzien van  zelfdoding, voldoende tijd, enz. Je kan zelf kiezen welk medium jou het beste ligt: telefoon of chat. In return biedt het Centrum ter Preventie van Zelfdoding een zinvolle en verrijkende tijdsbesteding, een deskundige opleiding, een professionele begeleiding, en een fijne sfeer. Het centrum voorziet ook de verzekering die wettelijk verplicht is voor erkende vrijwilligersorganisaties.
  Interesse? Op www.preventiezelfdoding.be/vrijwilligers, vind je alle nuttige informatie over het vrijwilligerswerk bij de Zelfmoordlijn.

 

 Update 2017

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 21/10/2019