Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

De missie van Child Focus

Child Focus is een stichting van openbaar nut. 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 stelt Child Focus alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan, offline en online.

Wat doet Child Focus?

 • Gratis noodnummer: bel naar 116 000 om een verdwijning of seksuele uitbuiting te melden. De noodlijn is gratis en dag en nacht bereikbaar. Jaarlijks verwerkt het noodnummer tienduizenden oproepen.  Om de verdwijnings- en seksuele uitbuitingsdossieren te behandelen, kan Child Focus rekenen op een ploeg van 9 gespecialiseerde raadgevers.
 • Stopchildporno.be: burgerlijk meldpunt voor de melding van seksueel misbruik van minderjarigen op het internet. Meldingen mogen anoniem worden doorgegeven. In 2016 werden 49 gevallen van kinderprostitutie aan Child Focus gemeld: een verdubbeling van het voorgaande jaar. Sinds 6 Juli 2017 mag Child Focus zelf de handen uit de mouwen steken: de medewerkers mogen de foto’s analyseren en krijgen een speciale training bij Interpol met speciale psychologische ondersteuning. Veranderende kleding en tetris of candy crush na analyse zijn nodig om traumatische ervaringen te verminderen. Het doel is om de daders voor de rechter te brengen.

 • Surf Safe: jaarlijkse driedaagse zomercampagne die kinderen aanmoedigt om een vertrouwenspersoon of het noodnummer (116000) aan te spreken in geval van probleem op het internet. Om kinderen en jongeren te helpen om zo goed mogelijk om te gaan met deze risico’s, ontwikkelt Child Focus preventie-, en sensibiliseringsmateriaal rond dit thema. Posters, filmpjes, websites, games en spelletjes, maar ook vormingen en informatie-avonden.... Een van deze preventie-tools is de Surf Safe animatie waar jongeren op een surfplank mogen stappen.
 • Tienerpooiers: in 2014 ontving Child Focus in stijgende lijn meldingen van het fenomeen dat destijds de naam 'loverboys' kreeg. De term' loverboys' heeft een romantische connotatie, nochtans gaat het over pooiers die aan mensenhandel doen en jongeren amoureus benaderen om hen nadien door middel van prostitutie uit te buiten. Child Focus deed in 2015 een pioniersstudie naar het onderwerp. Het fenomeen blijft in opmars en Child Focus dringt aan op een oplossing.
 • Child Focus Academy: Child Focus wil haar verschillende doelgroepen zo proactief en doeltreffend mogelijk bereiken door hen op te leiden, te sensibiliseren en te mobiliseren. Het kind, en zijn/haar welzijn, bescherming, opvoeding, maar zeker ook zijn/haar rechten staan steeds centraal. Sinds haar oprichting ontwikkelt Child Focus verschillende vormings- en opleidingsprogramma’s over diverse onderwerpen die gelinkt zijn aan haar missies. Afhankelijk van het thema, richt de vzw zich zowel naar kinderen, adolescenten en ouders als naar politiemensen, magistraten en anderen die professioneel met kinderen of jongeren bezig zijn.
 • Safer Internet Day: elk jaar coördineert Child Focus de campagne Safer Internet Day, de internationale dag voor een veiliger internet. De dertiende editie vond op  07 februari  2017 plaats.
 • Internationale Dag van de Vermiste Kinderen (elk jaar op 25 mei): op deze dag worden alle verdwenen kinderen in gedachte genomen. Dat zijn kinderen die weggelopen zijn van huis, ontvoerd zijn of meegenomen zijn naar het buitenland. Voor deze kinderen worden er die dag extra veel acties gedaan, met het doel families, jongeren en kinderen voor het thema te sensibiliseren.

 

Hoe kan jij Child Focus helpen?

Financiële steun voor:

 • De site stopchildporno.be: verwerken van de meldingen en onderzoek naar de bron van de beelden en of het zich om kinderpornofgrafie handelt. 
 • De campagne Surf Safe
 • De strijd tegen tienerpooiers: om dringend oplossingen te eisen
 • Safer Internet Day: analyseren, sensibiliseren en voorkomen van “sextortion”, een opkomend fenomeen dat Child Focus al langer observeert.
 • Internationale Dag van de Vermiste Kinderen: organisatie en uitvoeren van acties in België

Vrijwilligers in België

De stichting bestaat dankzij de solidariteit van iedereen. Dankzij de steun van meer dan 800  vrijwilligers en 30 affichagepartners, kan iedereen gratis gebruik maken van de diensten van Child Focus

 • administratie/secretariaat
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • animatie, informatie, sensibilisering
 • andere: plakken van posters,...

Materiaal

 • informatica/burotica
 • meubilair/huishoudelektro
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 12/05/2021